Steinerhøyskolen + OsloMet = SANT

Det er et stort behov for steinerpedagogisk utdanning og nye lærere til skolene i årene som kommer. Steinerhøyskolen er Norges eneste utdanningstilbud innen steinerpedagogikk og tilbyr i dag lærer- og barnehagelærer­utdanning, sosialpedagogikk og to masterprogram. I tillegg tilbyr høyskolen et bredt tilbud av etter- og videreutdanning. Steinerhøyskolen arbeider kontinuerlig for å tilby den beste steinerpedagogiske lærerutdanningen. Nå utvides tilbudet med…

Læs mere

Eurytmi

Lytte med hendene – skape med hjertet Eurytmi undervises på alle klassetrinn i steinerskolen og i mange steiner­barnehager. For de yngste barna tar undervisningen form av musisk lek. På mellomtrinnet er det gjentagelsene og øvingen av eurytmiens grunn­elementer som preger timene. De eldste elevene får lære seg å utføre eurytmien som scenekunst. Steinerskolen legger vekt på en mangfoldig kunstnerisk undervisning,…

Læs mere

I samtale med fargene

I vår del av verden, der gråtoner dominerer de offentlige rom, blir våre skoler og barnehager lagt merke til. De ser spesielle ut, med uvanlige former og et fargespekter man ikke ser andre steder. Hvor kommer denne paletten fra? Og hvorfor bruker vi tid på å fargesette omgivelsene våre på denne måten? Jeg har snakket med Sidsel Hovland, en erfaren…

Læs mere

En verden av konstruksjoner

Handlingsbasert arkitekturundervisning for ungdom Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? De sterke kreftene som er virksomme i alle bygninger, kan vi ikke se. Usynlige «giganter» holder alt på plass, hvor man enn ferdes virker trykk- og strekk-krefter i et komplisert samspill. I et arkitekturverksted kan elevene gjøre erfaringer med konstruksjoner hvor de selv inngår, slik at…

Læs mere

Fra fladt papir til bogen som skulptur

»Må vi også lave sådan nogle« og »hvornår skal vi folde ting«, »hvem har lavet den der oppe i loftet«. Det er 1000 traner, der hænger der…Alt hvad andre elever og måske søskende har lavet giver inspiration og trang til også at lære. Lysten til at lære er både en stor og en vigtig drivkraft i børnenes udvikling. Hoved og…

Læs mere

Meditasjon­søvelser fra Steiner

Da Rudolf Steiner holdt kurs for lærerne i den første steinerskolen vektla han i tillegg til metode og didaktikk, også en annen side av lærergjerningen: den imponderable, det som ikke lar seg veie eller måle, men som likevel er en virksom menneskelig og pedagogisk kraft. Han sa blant annet til lærerne at de måtte oppfatte det oppvoksende barnet «som en…

Læs mere

Overganger i et barnehageår

En overgang bærer med seg noe som var, noe som er og noe som skal komme. For oss voksne kan den største utfordringen være å anerkjenne det som er, oppleve selve overgangen, – overgangen fra mammas armer til våre, fra leken til måltidet, fra innetid til utetid. Vi er alltid ett skritt foran. Nå skal vi… så nå må du……

Læs mere