5-stjerners hyllest

for våre stjerner – de fantastiske eldre menneskene

Klokkeklovnene besøker mennesker som bor på sykehjem. Alle klovnene har tilleggskompetanse i å nå inn til mennesker som har demens. I dag har over 80 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Dette er damer og herrer som har levd lange og innholdsrike liv, men som nå ofte føler seg isolerte, forvirrede, redde og som sliter med å takle hverdagens kompleksitet. På sykehjem kan man oppleve at fellesaktiviteter og kulturtilbud ikke alltid passer for denne gruppen.

Vi mener at livet skal glede helt til det er slutt. Og livet inneholder jo humor, musikk, drømmer, poesi og nærvær med andre mennesker!

Slik arbeider klokkeklovnene:

  • Vi jobber alltid i par.
  • Alt vi gjør er improvisert i møte med mennesker
  • Vi ser alltid etter det friske.
  • Empati, respekt og lekenhet er kjernen i vår tilnærming.
  • Fokuset vårt er på den enkeltes behov.
  • Vi arbeider for å bevare livsglede hele livet.

Klovn i helse

Klovner i helse er et konsept som er ca. 40 år gammelt i Europa. I dag har de fleste europeiske land klovner som arbeider innenfor helse, både med barn, eldre og psykisk utviklingshemmede. Klovner som jobber i helse finnes på alle verdens kontinenter og i mer enn 50 land.

Hensikten med denne formen for kunstnerisk ar­beid innenfor helsesektoren handler først og fremst om å løfte pasientenes humør og sinnsstem­ning gjennom positivitet og humor. Klovn­en har gjennom sin «lave status» et ønske om å sette beboeren i førersetet og på denne måten øke beboerens opplevelse av mestring og kompe­tanse. På engelsk kalles dette empowerment, det finnes ikke et direkte oversatt begrep på norsk.

En perfekt match

Vi underviser grupper over hele Europa som spesialiserer seg som klovner i eldreomsorg. Hva er klovnens styrke? Klovnen har alltid vært en del av samfunnet gjennom alle tider. Samfunnets behov for en god porsjon humor har alltid vært der. Arketypen av klovn/narr speiler samfunnet og mennesketyper og påminner oss om alt vi møter i livet. Vi kan ta livet mer på alvor hvis vi ikke tar det for høytidelig, tenker vi. Latter kan overvinne håpløshet. En feil kan bli sett på som en suksess, vi kan være et «vand­rende ja» til det som oppstår. Dette er en svært viktig holdning når man skal besøke et menneske med demens. Klovnen gir aldri opp. Å ikke gi opp hjalp oss også mye i denne Covid-19-tiden. Vi måtte se på vårt arbeid på en ny måte og fornye både arbeidet og oss selv. Vi fant en ny vei med en robot-Herr Berntsen for å møte de eldre. Vi har kunnet fortsette å besøke dem og ha et fantastisk samarbeid med helsepersonell gjennom vår nye robot.

For oss mennesker er det normalt å både ha og å spille flere roller i løpet av en dag. Med noen roller dekker vi over hvem vi egentlig er. I mine mange år med rød nese på har denne såkalte «aller minste masken» lært meg å ikke gjemme meg. Å våge å føle friheten til å være ekte, uten at jeg trenger å skjule hva jeg virkelig føler – å være den autentiske meg. Denne læringen kommer ikke bare fra å være en klovn, den kommer også gjennom den visdommen de eldre har delt med meg og oss. Vi lærer så mye om oss selv i møte med de eldre.

Klovnens vei viser hvordan vi kan feire «enkelheten» i livet, i alt det bringer oss. En dans mellom fiasko og suksess, i håp og frihet, til å være helt oss selv. Det gir oss emosjonell frihet. Mennesker med demens har mindre kapasitet til å dekke over følelsene de ikke ønsker å uttrykke, og på den måten kan man si at de er mer fri fra «masken». Klovnen befinner seg stadig i grense­landet mellom den konkrete objektive virkeligheten og fantasidimensjonen, i mulighetenes landskap. I dette landskapet skaper vi en møteplass hvor vi kan tilby en total teateropplevelse skreddersydd til våre stjerner og det gullet som de bidrar med.

Vi klovner kan invitere til mer bruk av kroppen, med bakgrunn i fysisk teater. Denne holistiske tilnærmingen er en stor del av essensen bak håndverket i denne kunsten. Vi bruker hele oss i møte med den andre. Det gir stor mening for meg, at vi kan ta dette med oss til mennesker som har en sykdom. Føttene er for eksempel den del av kroppen som er lengst borte fra hjernen, og det er ofte den delen av kroppen som blir et første møtepunkt i samvær med mennesker med demens. Vi ser hvordan føttene deres vekkes til liv med bevegelse når det er musikk og sang. Når vi er oppmerksomme på hele kroppen og husker å puste, kan vi lett gå inn i magiske øyeblikk sammen med disse stjernene. Når vi viser 100 % hvem vi er og ikke dekker oss til, opplever vi at de eldre åpner seg og blir trygge.

Hva er vårt forhold til følelsesmessige forandringer?

For meg er det helt tydelig hvem som bærer på mest visdom – det er den eldre generasjonen. De har så mye de kan lære oss! De har kunnskap fra alle områder av livet. Det er ikke nødvendig å gå til dyre workshops eller retreater. Det vil alltid være et sykehjem i nærheten av der du bor, hvor du har mulighet til å møte disse vakre sjelene. Og det er en vinn-vinn-situasjon, fordi det er så mye ensomhet blant de eldre. Så et besøk kan glede både deg og andre.

Se hva mestrene – de eldre – kan lære oss! Både hos klovnen og hos mennesker med demens, slippes alle «rollene» til og de mister mer og mer av sin gamle personlighet gjennom sykdommen. Så hva er igjen? Det er det åpne, ikke-dømmende rommet der vi møter hverandre. Det åpne og «nakne» oss. Man kan føle seg sårbar. Samtidig ser vi at dette er en styrke og en stor gave! Å bli god venn med fiasko gjør livet mye enklere og rikere. Slik som klovnen er speilet til samfunnet, så kan mennesket med demens representere en påminnelse om la være å spille skuespill, men snarere være vårt upolerte selv. De stjerner som vi møter i sykehjemmene, vil gi oss DEN EKTE og ærlige tilbake­meld­ingen. For oss som mennesker og klovner er dette en drømme-scene, og vi ser det som en riktig stor ære å være med disse menneskene som vi treffer.

Vi fant en ny vei med det vi kaller robot-Herr Berntsen for å møte de eldre.

Klokkeklovnene

Klokkeklovnene er en ideell nasjonal organisasjon med administrasjon i Oslo. I dag er det 21 profesjonelle scenekunstnere som er tilknyttet Klokkeklovnene.

Klokkeklovnene besøker sykehjem i hele landet. Alle som jobber i Klokkeklovnene, har videreutdannelse som klovn, og i tillegg har de gjennomgått et internt spesialiseringskurs som strekker seg over et år, inkludert en praksisperiode på sykehjem.

klokkeklovnene.no

Foto: Lillian Julsvik

Patrick Van Den Boom

Kunstnerisk leder i Klokke­klovnene og grunnlegger av Clownschool International.