Bli en bievenn du og!

Denne våren fortsetter steinerskolene å markere 100- årsjubileet for den første Waldorf skolen. Feiringene har vært mange og varierte over hele verden under det samlende slagordet WALDORF 100 – Learn to change the world. Det å bidra til endring i verden er et sentralt mål i feiringen og ikke minst i steinerpedagogikken; vi vil noe med skolene våre!

Ett av de internasjonale skoleprosjektene i W100 har verdens bier som tema; alle barnehager og skoler er oppfordret til å hjelpe biene i år. Vi kan alle bidra til å bedre livsvilkårene til biene på en positiv og inspirerende måte.

Steinerskolene og steinerbarnehagene i Norge inviteres i år til å ta grep ved å plante bievennlige blomsterfrø på skolen og i nærmiljøet, i små ledige arealer eller blomsterbed. På denne måten kan elever og lærere jobbe aktivt for å øke bevisst­heten i forhold til hvordan vi kan hjelpe og beskytte våre lokale bier! Humler og andre villbier er de mest effektive pollinerende insektene vi har.

Frøposene inneholder en fargerik blanding av Demeter sertifiserte blomster-og-urtefrø som tjener som næringsgrunnlag for bier, humlebier og sommerfugler. La sommertiden komme med spirende glede over at vi alle kan bidra.

Vær en bievenn og ta initiativ til bievenneligtiltak i nærmiljøet.

Kontakt steinerskoleforbundet ved Henrikke Mørck hvis du ønsker å bestille frøposer til skolen eller barnehagen din.

Henrikke Mørck

KommunikasjonsrådgiverSteinerskoleforbundet