Harry Potter– et nålevende forbilde

Vil du ha tilgang til den oppvoksende generasjon, vil du forstå dine barn som nå er unge voksne, må du lese den litteraturen de leser. Da kommer du ikke unna Harry Potter.

Ingen fiktiv helt har noen gang grepet så mange mennesker som Harry Potter. Men vent; sa jeg fiktiv? Jeg er ikke helt sikker på hvor oppdiktet han er. Han ble født i 1980, bøkene foregår fra 1991 til 1998, og idag må han altså være 42 år gammel. Historien er neppe over. Han sto allerede som barn og ung voksen oppe i en avgjør­ende kamp mot onde makter. Han hadde kloke og modige lærere og trofaste venner som støttet ham. Han lever i vår tid, og samtidig har han tilgang til et tidløst univers der alle hendelser skjer som i eventyr, i store bilder, i metaforer med dypere mening og hvor menneskesinnet kan redde sjelen fra materiens faste grep.

Helstøpte saker

Joanne Rowlings inspirasjon kom som et bilde på en regnvåt togrute i 1990. Inspirasjonen kan kanskje sammenlignes med den visjonen Händel hadde da han opplevde hele det store verket Messias i ett øyeblikk. Hvordan Rowling har bygget opp de syv bøkene er intet mindre enn magisk, og det er ubegripelig hvor sinnrikt ting henger sammen fra første til siste side – nærmere 4 400 sider. Først helt mot slutten avsløres historiens kjerne, og mange sammenhenger kan først forstås i lys av det som da avsløres om både Voldemort, Harry, Dumbledore og ikke minst Snape. Hun må ha visst det hele før hun startet skrivingen.

Det kunne vært deg eller meg

Harry er et helt vanlig menneske som i en alder av 11 år blir tatt opp som elev ved Hogwarts’ høyere skole for hekseri og trolldom. Han har vokst opp i skjul som foreldreløs hos sin tante i en kjærlighetsløs og materialistisk familie, men på denne skolen føler han at han kommer hjem. Hans liv får nå både formål og mening. Her havner han oppi situasjoner som krever at han reagerer spontant, og som dermed fører til at han uforvarende utfører eksepsjonelle hand­linger. Slik vokser han inn i rollen som helt, både på grunn av og på tross av at han er tankeløst spontan, altfor ærlig, godtroende og dumdristig nysgjerrig. Hans gode venner Ronny og Hermine er motsetninger på så mange plan, men sammen med Harry går de alle en vei der de forbedrer sine svake sider, samler kunnskap, oppøver ferdigheter og utvikler en hjertets dømmekraft. Det er jo dette skole virkelig dreier seg om! Men Hogwarts er ingen vanlig skole. Her er formålet å utvikle sine magiske evner, og det er kun mulig gjennom beherskelse av egen tankekraft og følelser samt evnen til å handle riktig. Det er mange fag som skal gjennomgås for å oppnå dette, alt fra urtekunnskap til håndtering av angst, og skolegangen fører til en trans­­­formasjon av elevene. De blir bedre mennesker, finner ut mye om seg selv, om andre mennesker og sitt forhold til dem.

Kampen i kulissene

I universet der Hogwarts ligger, foregår det en kamp mellom det gode og det onde. Uten at Harry vet det, er han selv blitt en avgjørende brikke i dette spillet, og det kan koste ham livet. Han utsettes for den ene prøvelsen etter den andre, han fristes, angripes og lures på skjendigste vis, men lærere og venner som står rundt ham, beskytter og bistår ham på uventede måter slik at han stadig tar det rette valg. Gjennom harde påkjenninger forblir han tro mot seg selv og skolens verdier, selv i den trefningen hvor han vet at hans egen død er en uunngåelig konsekvens.

Harry vet ikke at han er blitt uløselig knyttet til Voldemort, som prøvde å drepe ham da han var vel ett år gammel. Voldemort drepte Harrys foreldre, men angrepet på Harry rikosjetterte og medførte at Voldemort mistet sin materielle tilstand. Han døde ikke, men gikk over i en slags spøkelsestilstand, og bøkene skildrer hans vei tilbake til en fysisk kropp. Voldemort er et ondt vesen som samler makt til egen vinning og fastholder mennesker i ufrie roller. Dumbledore representerer det gode gjennom sitt virke som rektor på skolen, der han arbeider for at alle mennesker skal få ta del i kunnskap, kjærlighet og frihet. Slik er bøkene et ekko av alle store myter og fortellinger som skildrer det ondes angrep på det gode. Lys, varme, omsorg og kjærlighet holder stand mot mørke, frykt, egoisme og undertrykkelse. De mørke kreftene medfører død og fordervelse og forårsaker dermed sin egen undergang. Mens Harry, som en lysets kriger, overvinner mørket gjennom selvoppofrelse og medlidenhet med det onde. Slik realiseres en løsning på verdens problemer; vi kan ikke bekjempe det onde, men vi kan fremelske det gode i det!

Dumbledore prøvde opprinnelig å oppnå dette da han tok inn det unge mennesket Tom Riddle – som senere ble den onde Voldemort – som student på Hogwarts. Det lyktes imidlertid ikke for Dumbledore å vende Tom til det gode, og konsekvensene ble uhyrlige. I neste runde, da lille Harry entret scenen, kunne denne transformasjonen av det onde fullbringes ved hjelp av den rene kjærligheten som Harry personifiserer.

Symboler

Bøkene er proppet med gammel kunnskap og symboler fra mysterievisdom og legender. Kunnskap som tidligere var forbeholdt brorskap av innvidde legges her frem i mektige bilder, og innsikt i menneskets vesen formidles
i utallige dialoger og hendelser. Måten Rowling bruker språket på, knytter historien til de store litterære verkene fra menneskehetens historie. Bare hvordan hun har skapt nye ord og navn på grunnlag av etymologiske kilder er både innsiktsfullt og vidunderlig, og en viktig grunn til at bøkene bør leses på engelsk. En fugl fønix opptrer i flere av bøkene og blir et lysende bilde på hvordan det nye kan vokse styrket ut av det som tilsynelatende har gått til grunne.

Underveis i fortellingen blir det tydelig at det finnes tre «dødstalismaner» – dødens relikvier – som samlet gjør eieren allmektig og udødelig. Harry ender opp med å bli deres eier, men klarer som den første å motstå fristelsen til å bruke makten til egen vinning. Dermed setter han relikviene fri fra sin svartmagiske forbannelse og svekker det ondes makt.

De fire husene som elevene deles inn i, har klare referanser til de fire elementene. Harrys egen vei gjennom overvinnelse av både indre og ytre demoner minner på mange måter om grals­ridderen Parzivals vei, og det er mangt i hans holdning og handlinger som gir klare referanser til Kristus.

Størst av alt

Historien illustrerer gang på gang at mildhet er kraftigere enn tvang og at intellektet er en begrenset kapasitet. Det som til syvende og sist er den sterkeste naturkraften, det er kjærlig­heten. Den overvinner alt, den forener og setter fri, den beseirer døden og kommer tilbake med fornyet kraft. Slik portretterer Rowling en menne­skelig utvikling som summerer det sentrale fra alle religioner og livssyn, en syntese av filosofi, kunst og religion som gir håp for mennesekehetens videre fremgang og for klodens helbredelse.

Meld deg inn i verdens største
fellesskap!

Harry, hans lærere og venner har inspirert ufattelig mange mennesker til å bli en bedre versjon av seg selv, til å beherske sine demoner, til å ta ansvar for andre, til å foreta gode valg for sitt liv og for de sammenhenger de står i. Historien beskriver transformasjoner på så mange plan og hos så mange mennesker at her fins noe enhver leser kan kjenne seg igjen i. Og alt dette får du dele med alle andre som har latt seg fascinere av årtusenets eventyr. Du kommer iallfall ikke til å være den samme etter å ha pløyd deg gjennom disse bøkene!

Gry Veronica Alsos

Lærer på Steinerskolen på Skjold. Tidligere leder av Steinerskoleforbundet.