Hjørring Ny Steiner- et børneliv, der hænger sammen

Skoleportrettet

Fra i det nordvestlige hjørne af Danmark at have været den mærkelige skole i udkanten af byen er Hjørring Ny Steiner, der består af skole, børnehave og vuggestue, godt på vej til at blive kendt i lokalområdet for at være et sted, der får børnelivet til at hænge sammen.

Både skolen og børnehaven har ligget her i ud­kanten af byen siden 1983. Bygningerne ligger i en fin cirkel omkring skolens legeplads. Når man træder ind, er det i et trygt og godt fælles rum, som både børnehave- og vuggestue­børn kan se ind i. Rammerne passer godt med bestræbelserne på at skabe en naturlig overgang fra vuggestue og børnehave til skole.

Sammen kan vi meget mere

Skolen har de sidste år skiftet leder et par gange. Steffan Rønnow har været lærer på skolen de sidste to år og har siden årsskiftet været konstitueret leder. Han har et tæt samarbejde med Line Jensen, der har været leder af børnehaven de sidste 4 år. De lægger helt bevidst et stort arbejde i udviklingen af samarbejdet. Steffan siger det meget klart: “En skole kan holde til alt undtagen splittelse på matriklen”.

Kontorerne er nu rykket sammen på skolen, så der er mulighed for daglig udveksling. Steffan og Line holder faste månedlige ledermøder med den fælles sekretær, bestyrelserne samles to gange årligt til fællesmøder og et velfungerende fælles PR-udvalg, der består af både forældre og ansatte, mødes jævnligt til rådslagning. Næste skridt bliver at få sat i system at hele kollegiet fra vuggestuepædagoger til klasselærere i løbet af året mødes om bl.a. børnebetragtninger.

Børnehave og skole har med stor succes indført rullende optag i børnehaveklassen. På den måde kommer de store børn over i skolens børnehaveklasse, når de er klar. De ældste går efter sommerferien videre i første klasse, de yngste fortsætter i den nye børnehaveklasse. Både børnehave, skole og forældre er glade for den ordning. Den giver mulighed for at tage større hensyn til børnenes udvikling, og samtidig løbende nye eftertragtede pladser i børnehaven.

Indsatsen har givet pote. Lige nu er der 67 børn i skolen fordelt på 6 klasser, der er 23 i børnehaven og 16 i vuggestuen. Stort set alle børn fra børnehaven fortsætter på skolen, med den udvikling runder skolen efter sommerferien 75 elever, og både vuggestue og børnehave har venteliste. De to ledere på matriklen er ikke i tvivl – sammen kan vi meget mere.

Børn har brug for livsvidner

Gennem det daglige arbejde har Steffan og Line en oplevelse af at mange børn i løbet af barndommen og skoletiden kæmper med udfordringer som social usikkerhed, angst og koncentrationsproblemer. Dagens udfordring i pædagogikken er at give børnene de rette redskaber til at finde ud af, hvem de selv er, og samtidig understøtte dem i, at de er elskede, netop som de er. Her spiller overgangene fra vuggestuen til børnehaven og videre til skolen ind. Line sætter et meget sigende ord på det: Børnene har brug for livsvidner. Netop dette oplever både forældre, pædagoger og lærere er blevet styrket i takt med det tættere samarbejde. Der er således mere i det end en håndtering af en lynlås, når en dreng i børnehaveklassen ser, at Line er ved at sætte sig til et møde med Steffan og lige når at løbe ind og sige “Line, kan du lyne mig”, det er trygheden fra børnehaven, der følger med op i skolen. Der er sammenhæng i livet.

Og cirklen står til udvidelse. Lige nu venter Hjørring Ny Steiner på at få en stor gave leveret – 4 undervisningspavilloner fra Aalborg Universitet. De skal med forældrenes hjælp nu blive til kontor, faglokaler og SFO. De placeres således, at der hen ad vejen kan bygges smedje og sløjdlokale mellem bygningerne. På sigt kan de efterisoleres, så de lever op til de nye bygningskrav og dermed også kan anvendes som klasselokaler.

Læs mere Hjørring Ny Steiner her:

http://hjnysteiner.esy.es

Børnene har brug for livsvidner

Skoleportrettet

Randi Pisani

Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark