Lærere med grønne fingre

Siden høsten 2022 har medarbeidere fra Steinerskoler, Steinerbarnehager, Montessoriskoler og Montessoribarnehager i Oslo og Viken møttes jevnlig til skolehagekurs i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). På kursdagene får deltakerne en god innføring i skolehagens muligheter i alle sesonger.

Tre kursledere fra NMBU leder gruppen gjennom skolehagens sesonger. Gjennom to år følger deltakerne sin egen skolehage og dyrkningsanlegget på Gartneriet eller Vitenparken gjennom årstidene. Seks ganger i året møtes deltakerne til en kursdag. I tillegg får de hjemmebesøk i sin barnehage, eller skole, av skolehagepedagoger inntil to ganger per år for å få hjelp til å se på muligheter og løsninger lokalt.

Kursene inneholder teori, praktisk arbeid og nettverksbygging. Hva kjennetegner god jord og hvordan kan man bidra til en god jord gjennom kompostering? Hva egner seg å dyrke i pallekarmer og på friland? Hvilke sorter og planter passer godt i skolehagen hos oss? Og ikke minst: Hvordan skaper vi gode øyeblikk og prosesser i skolehagen sammen med barn og ungdom? Dette er noen av spørsmålene som bearbeides på kursdagene og i møtet mellom fagmiljøet på NMBU og den enkelte virksomhet.

Foreløpig har det kun vært tilbud for Oslo, Viken og Vestland. Men Mette Nordby, som er prosjektleder ved NMBU, er positiv til nye prosjekter. «For å få til dette andre steder i landet er vi er avhengige av å ha en lokal dyrknings­arena. Det er litt som at man må ha tilgang til vann for holde svømmekurs,» sier hun. Derfor må nye initiativ eventuelt knytte til seg res­surs­punkter rundt om i landet der samlingene kan foregå.

«Det holder ikke å bare møtes til samling én gang. Man må kunne følge den årvisse utviklingen over tid, enten det er plantene i hagen eller komposteringen. Dette er en grunnutdanning, der deltakerne får basiskunnskap i å dyrke
gjennom fire årstider, og å koble dette til det didaktiske. Eksperter blir lærerne først gjennom ut­prøving i egen skolehage og i egen undervisning» avslutter Mette

Ta kontakt med dekomp@steinerskolen.no eller rekomp@steinerbarnehage.no dersom din barnehage eller skole ønsker å se på mulighetene for et skolehagekurs.

Kursene finner sted på Gartneriet på Bygdøy kongsgård og på NMBU i Vitenparken på Ås.

Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.