Lag selv: Insektshotell

Vil du bidra til å gjøre hagen din eller nærmiljøet ditt til en liten øko-øy? Et viktig skritt på veien er å ta vare på insektene.

Dagens hager er i ferd med å miste sin naturlige balanse grunnet økende bruk av ugressmidler, kunstgjødsel, kjøpe-plener og striglede busker. I disse hagene trives ikke insekter. Vil du derimot at hagen din skal være sunn og levende, bør du ta godt vare på nytteinsektene. Nytteinsektene bidrar til bestøvning og kompostering, de tar seg av skadeinsekter som bladlus, og de står på alle fuglers ønskeliste. Jo flere insekter du har i hagen din, desto stoltere kan du være av den!

Mange steder i verden er massiv biedød blitt et tiltagende problem. Nyere kartlegging viser en kraftig tilbakegang for ville bier og humler, og 15 av de 194 artene som er påvist i Norge ser ut til å ha forsvunnet. Ville bier er særlig sårbare på grunn av de spesielle krav artene stiller både til reirplass og blomster. Ta derfor vare på solitære bier (deriblant humler) som er på gjennomreise eller som ønsker en bolig! I tillegg til mat trenger insektene et krypinn for vinteren, et sted å gjemme eggene sine og hulrom og huller hvor de kan bo. Et insekthotell kan være stort eller lite, kunstferdig og dekorativt, avansert eller enkelt. Det kan være på størrelse med en liten fuglekasse eller dekke en hel vegg. En insektbolig er morsom og lett å lage, gjerne sammen med barn. Kanskje en gave til noen som har alt? Lykke til!

Materialer du kan bruke: En stokk eller gren saget i mindre biter, vedkubber, bambusrør, mose, kongler, siv, murstein med huller. Lag en ramme av planker og fyll med ulike materialer.

Slik gjør du: Bor huller i en trekubbe, men ikke helt igjennom, for da blir det gjennomtrekk. Diameteren på hulrommene bør være både fire, seks og åtte millimeter.

Bind sammen bunter av bambusrør eller andre kvister.

Du kan også ta en tom hermetikkboks, fylle denne med en bunt tettpakkede bambusrør, tynne grener og visne staudestengler, og henge den opp. Kombinasjonene og mulighetene er uendelige.

Eli Tronsmo

Eli Tronsmo, steinerpedagog, klasselærer ved Steinerskolen på Nordstrand gjennom seks år. Redaktør av tidsskriftet Steinerskolen 2006 – 2014.