Leder

Kære læsere

Til lykke – 2019 er vores helt eget jubilæumsår, som vi gerne vil dele med alle andre! I hele verden fejrer vi 100-året for Waldorf-/steinerpædagogikken.

I 1919 åbnede den første steinerpædagogiske skole i Stuttgart i Tyskland. Tiden efter Første Verdenskrig var til reformer, og ejeren af cigaretfabrikken »Waldorf-Astoria« i Stuttgart, Emil Molt, var både socialt engageret, modig og fremsynet. Molt havde stiftet bekendtskab med Rudolf Steiners ganske anderledes pædagogiske tanker og betroede ham opgaven at skabe en helt ny skole for cigaretarbejdernes børn – en skole hvor drenge og piger gik i samme klasse, hvor der ikke blev skelet til social herkomst, og hvor undervisningen foregik med fremtidens samfund og muligheden for udvikling for øje. I september 1919 åbnede da den første »Waldorf«-skole i Stuttgart med 256 børn, 3/4 af eleverne var børn af fabriksarbejderne, de øvrige kom primært fra familier med tilknytning til det antroposofiske miljø. Skolens grundlag var Rudolf Steiners spirituelle antropologi, der tog udgangspunkt i hans tanker om menneskets tilbliven og barnets udvikling. I Stuttgart blev skolen i løbet af kort tid umådeligt populær og snart bredte »Waldorf«-pædagogikken sig videre og ud over Tysklands grænser.

Allerede i 1926 blev den første norske skole etableret i Oslo, og i 1950 blev den første danske steinerskole, Vidar, åbnet i Hellerup. I Norge fulgte første børnehave i 1934, i Danmark et år før skolen, nemlig i 1949. De fleste steder i verden fik skoler og pædagogik sit navn efter fabrikken »Waldorf«, men i Norden blev det tankens grundlægger, Rudolf Steiner, der navngav pædagogikken.

I redaktionen har vi jubilæet med os hele året, og vi har valgt at dedikere nummer 3 2019

til temaet »Steinerpædagogikken – de næste 100 år«.

Al denne festivitas levner mig nu meget lidt plads til dette nummers tema. Jeg gør det kort: »Grænser« er dem man rykker, og dem man sætter med indsigt og i kærlighed for sig selv og andre for at opnå den størst mulige frihed for alle. Mure og hegn hører ikke hjemme her.

Vi ønsker jer et godt 2019 og god læsning

Læs ældre artikler på hjemmesiden

De sidste 82 år er der blevet samlet steinerpædagogiske tekster i tidsskrifterne Mennesket, Ny skole, Steinerskolen og nu Steinerbladet. De kan læses i vores artikelarkiv, som indeholder over 3500 artikler fra disse udgivelser. En skattekiste af levet steinerpædagogik. Noget er tydeligt klædt i ældre sprogdragt, noget er poetisk, noget historisk, noget er glemt – og meget er inspirerende! Artikler fra 2012 og senere ligger tilgængeligt for alle. Som ansat på en abonnerende skole eller et dagtilbud har man adgang via institutionens tildelte password. Find arkivet på steinerbladet.dk/steinerbladet.no.

Randi Pisani

Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark