Refleksjonen– den dyrebare

Informasjon er det nok av. Derfor kjemper teknologigigantene om det som er mangelvare: oppmerksomheten. Skolen på sin side kan, i flommen av informasjon, kjempe for det som er mest dyrebart: den egne refleksjonen. Da steinerskolen startet, riktignok i skyggen av den første verdenskrigen, men lenge før det vi kaller informasjonsalderen, hadde den en viss berettig­else som informasjonsformidler, og elevens refleksjoner var mer

Klasserommet som lesesirkel

I ein mykje delt kommentar i Stavanger Aftenblad 7. januar 2023 uttrykte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre bekymring for barn og unges evne til å lesa lengre tekstar, og tok til orde for meir lystlesing som eit botemiddel. Dette førte til ein lengre debatt med mange kloke innlegg frå norsklærarar og andre som er opptekne av ungdom og lesing. Denne teksten er ein

Et godt ordforråd i 1. klasse gir god lese­forståelse senere

Jeg får ofte spørsmål om hva steinerpedagogikk er, og hvorfor man bør velge steinerskolen. Utfra mitt hjerte er det minst hundre svar på dette spørsmålet, men når jeg må trekke frem den kortfattede versjonen, starter jeg oftest med å vise til førsteklasse. Jeg forteller hvor mye jeg brenner for frileken, bevegelse og tryggheten våre førsteklassinger får. Disse store linjene er

Det koker i skolen

Antall voldshendelser i Osloskolen er femdoblet siden 2015. Mengden barn som av ulike årsaker ikke kommer seg til klasserommet, er også stigende. Vi kaller det «skolevegring». Skolevegring betraktes ikke som noen diagnose, men snarere som et symptom. Og et symptom på noe er det jo saktens. Jeg har aldri vært komfortabel med begrepet. For meg høres det ut som et

Barnehagen og boka

Det er ulike tradisjoner rundt bruk av billedbøker i steiner­barnehager. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at de ansatte i barnehagen har blitt enige om at billedbøker hører hjemme i barnehagen, og at de ønsker et faglig løft når det kommer til barnelitteratur. Det er absolutt mulig å lese billedbøker uten å hverken ha et læringsfokus eller ødelegge for

Kunnskap i sammenheng

Skolen må på en eller annen måte erstatte den kunnskapsarenaen moderniteten har tatt fra oss. Arenaen som har gått tapt med teknologien, og som kan gjøre kroppen overflødig, sansene unyttige og tenkningen automatisert. Skolen må finne nye virkeområder for kunnskapstilegnelse. Men hva må til? Steinerpedagogikken er over 100 år gammel. Den norske skoletradisjonen, der skolen ble et lovfestet tilbud for

Litteraturfestival

De siste to årene har vi på Steinerskolen i Hurum startet januar med litteraturfestival. Vi ønsker å gi elevene smakebiter på ulik litteratur og motivere til lesing. Festivalen går over to dager i alle fagtimer etter lunsj, noen klasser bruker også hovedfag. Litteraturfestivalen er ment som en kikkstart til videre arbeid rundt litteratur i de forskjellige klassene.  Til ære for

Kunsten å være i bevegelse

Det er få ting som gir oss mer glede og rikdom i livet enn det rene og skjære faktum at vi mennesker er forskjellige. Den samme kjensgjerningen er også opphavet til mange av de grunnleggende utfordringene ved det å leve sammen. I pedagogiske sammenhenger befinner lærere seg i denne balansekunsten hele tiden. På den ene siden ligger fellesskapet, felles aktiviteter,

Lærere med grønne fingre

Siden høsten 2022 har medarbeidere fra Steinerskoler, Steinerbarnehager, Montessoriskoler og Montessoribarnehager i Oslo og Viken møttes jevnlig til skolehagekurs i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). På kursdagene får deltakerne en god innføring i skolehagens muligheter i alle sesonger. Tre kursledere fra NMBU leder gruppen gjennom skolehagens sesonger. Gjennom to år følger deltakerne sin egen skolehage og dyrkningsanlegget på Gartneriet