Et fem meter langt bræt i en skov

– dannelse går gennem kroppen I hjørnet af en kornmark langt ude på landet. Omkranset til to sider af høje bøgestammer og ellers frit udsyn ud over vidderne. Åen risler stille forbi, fuglene kvidrer, og solen kigger ned til os gennem trækronerne. Inde mellem træerne høres en skærende kontrast til skovens idyl. »Du ku´ f….e godt sige, når du drejer

Når forpuberteten ændrer klassen

I dag er den fysiske pubertet rykket betydeligt frem, særligt hos pigerne. Med puberteten følger også en polarisering i følelserne, som kan føre til tvivl og usikkerhed hos eleven selv, afhængig af om eleven er parat til den tidlige pubertet. Børn lærer af alt, hvad de oplever og erfarer i deres liv. Allerede fra barnet er helt spædt efterligner det

Håndverk i hovedfag

Håndens betydning i læreprosesser kan ikke overvurderes og er grundig dokumentert. Og håndens betydning i menneskets utvikling er jo helt inn­lysende. Alle fremskritt og oppfinnelser er blitt utprøvd og virkeliggjort av at hånden har materialisert en ide. Selv om mange av oss i dag til en viss grad har fjernet oss fra håndverkets plass i dagliglivet, inntar håndens grenseløse muligheter

Muntlighetens muligheter

Det er en kunst å fortelle og en kunst å velge rett tid for fortellingene. Når de berører og engasjerer på et dypere plan, kan det bli en erfaring av eksistensiell betydning som åpner opp for nye livsområder. Dette ligger til grunn for steinerskolens læreplan, der elevenes utvikling fra barn til ungdom til nesten voksen blir sammenstilt med fortellinger og

Førsteklasses friluft

Fri lek er en øvelse til livet selv; samspill, sosial bevegelse, dialog og for­handling. Å leke er kreativt, krevende og utviklende. Gjennom leken får elevene utforske nye situasjoner, bearbeide ting de har hørt eller opplevd, og lære av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg. Lek er barnets egen metode for læring, derfor er leken viktig på steinerskolen. Lek

Alle kan tegne

«Å kunne tegne, det er ikke noe for meg. I tillegg være skapende med tegning – helt klart ikke noe jeg kan klare.» Dette kjenner de fleste av oss seg igjen i. Bente Fønnebø har skrevet en bok som viser nettopp det motsatte. Tegning er for alle, for barn og for voksne. Det kommer an på hva vi mener med