Rudolf Steinerskolen i Bergen

I nydelige omgivelser med utsikt til Gamlehaugen, kongens bolig i Bergen, finner vi Steinerskolen i Bergen. Rundt skolen er en stor og veldrevet skolehage som vitner om ivrig kontakt med jorden. Lyden av musikk i form av fioliner, sang og et band som øver, forteller oss om et levende kulturliv.

Hilde Søraas, daglig leder ved skolen, forteller litt om hva som er særegent ved akkurat denne steinerskolen:

– Skolen har i år 222 elever i grunnskolen og 59 i videregående.

Skolen har en lang historie. Den ble etablert i 1929 i en privat villa i Kalvedalsveien, med en førsteklasse. Senere i 1933 leide den seg inn i en gammel villa på Seiersbjerget. Her fikk den en langsom vekst i beskyttede omgivelser. Allerede i 1935 flyttet skolen over til større lokaler i Vestre Torvgate, i en leiegård midt i byen, uten egen skoleplass. Under krigen ble skolen holdt i gang i private hjem, og først en god stund etter krigen, i 1954, ble et eget hus i Villavei 5 på Nygårdshøyden, kjøpt og innredet til skole. På denne tiden begynte miljøet omkring skolen å blomstre, særlig tok foreldreaktivitetene seg opp. I 1969 flyttet skolen til Paradis der vi holder til i dag. I nydelige omgivelser med utsikt til Gamlehaugen, kongens bolig i Bergen.

Skolen vår har alltid vært kjent i Bergen for sitt musikkmiljø. Bare siden 1990 er det over 30 elever som er aktive i det offentlige musikkliv i Norge og utland. Og de siste tre årene er fem elever kommet inn på prestisjetunge musikkutdannelser, blant annet i London.

Fortell om en utfordring dere har stått overfor de senere år, og hvordan dere har imøtegått den.

– Skolen er i ferd med å gjennomgå et generasjonsskifte, noe som har påkalt behovet for en omorganisering. Det viktig å få en skoleorganisasjon som fungerer, uavhengig av de menneskene som har vært med å bære skolen i alle disse årene. Det er en utfordring for oss å få laget nye systemer ute å miste den erfaringen som allerede ligger i skolen. Mange av dem som har vært her lenge, og som nå går av med pensjon, har vært med å lage de systemene som skolen har vært drevet etter. Disse lærerne har vært erfarne pedagoger som vi andre «nye» har henvendt oss til. Nå er det vi som er «de gamle», og som skal bære tradisjonen videre, samtidig som vi skal forme skolen for fremtiden.

Det er viktig for oss at vi har tilstrekkelig steinerpedagogisk erfaring i kollegiet for fremtiden. Det er ikke lett å få nye lærere til Bergen som har steinerpedagogisk erfaring. Samtidig med et litt for lavt elevtall er det vanskelig å bruke mye ressurser på å sende lærere på kurs til Oslo.

Vi har god erfaring med å la nye lærere følge en erfaren klasselærer gjennom et to-lærersystem i ett eller flere år. Da får de et godt innblikk i hvordan det er å undervise i en steinerskole. Det er ikke så lett å få dette til alltid, og det er forholdsvis dyrt for oss.

Når det gjelder elevtallet kunne vi selvsagt ønsket at det var høyere. Vi har igangsatt en musikkteaterlinje på videregående for å se om det gir oss et litt bredere fagmiljø for elevene. Foreløpig er det kun en liten gruppe i vg1 som har valgt denne linjen, men vi håper at det på sikt vil gi et litt større ungdomsmiljø.

Skolen har for øvrig i år gjennomgått en stor oppgradering. Vi har en gammel bygningsmasse som ikke har tilfredsstilt dagens krav til luft og lys. Nå har vi endelig fått satt inn siste del av et nytt ventilasjonsanlegg. I den forbindelse har vi oppgradert store deler av bygningsmassen. Vi har pusset opp gymsalen og scenen, bygget nye toalettanlegg og pusset opp i sløydsalen og smien. Så nå håper vi at vi endelig skal få i orden helseverngodkjenningen!

Vi ønsker oss for fremtiden at skolen skal være full av motiverte elever, dyktige lærere og fornøyde foreldre.

Foto: Alf Andresen

Eli Tronsmo

Eli Tronsmo, steinerpedagog, klasselærer ved Steinerskolen på Nordstrand gjennom seks år. Redaktør av tidsskriftet Steinerskolen 2006 – 2014.