Skolen min

Firkantede fettstifter, bivoks, malerier som fløt ut på våte ark, eventyret om Lillekort som klarte alt; «kan jeg ei, så kan jeg lære», illeluktende eurytmistenger, strikking av oransje dukker, rosa vegger, sangen om grågåsen og fortellingen om Noas Ark; minnene er mange fra barneårene på Steinerskolen på Hovseter. Senere fulgte også ungdomsskolen og videre­gående på samme skole med Beatles-låter, selvlagede pæresukkertøy i kjemien, smie med svidde fingre, vakker geometri, Spellemann på taket og mye mer.

Evigvarende vennskap oppstod, gleden over gode fortellinger og musikk, det å gjøre arbeider ferdige og fine og det å arbeide med gode materialer. Det var mange fine ting vi tok med hjem fra håndarbeid, sløyd og smie, som lyse­stake og krakk i tre, brodert pute og smidde kroker og øser, alt fullt brukbart i gode materialer og vakkert utført. Mange av tingene eksisterer fortsatt, og det er en ekstra tilfredsstillelse å øse vann på hytta på fjellet med en øse jeg har laget selv i smia. Denne ideen om at ting skal gjøres ordentlig med skikkelige verktøy og materialer er så utrolig verdifull, og jeg ser det også i dag når egne barn kommer hjem med ting de har all grunn til å være stolte av, der man ser at de har jobbet hardt.

Jeg startet på Rudolf Steinerskolen i Oslo i 1981 og avsluttet skolegangen på samme skole i 1993, først med Eirik Grønvold og deretter Jan Håkonsen ved roret, to fantastiske lærere som gav oss mye både faglig og sosialt. Det er vanskelig å se hva som har vært viktigst for meg ved å ha gått på skolen, men det å ha blitt sett for den jeg var, skjønne viktigheten av kvalitet og et godt arbeid, det ekte både i valg av materialer og kultur med sang, skuespill og musikk, og evnen til å skape entusiasme og glede rundt det man skulle lære om.

Det var derfor viktig for meg at mine egne barn skulle oppleve det samme. Jeg har i dag tre barn på samme skole og opplever mye av det samme gjennom dem.

Bildene på neste side må være fra 3. klasse. Vi skulle male Noas Ark som et fellesprosjekt med læreren vår Eirik. Jeg husker ikke helt hva vi skulle bruke det til, men kanskje det var i forbindelse med at vi spilte skuespillet om Noa og hans sønner.

Fra 3. klasse på Steinerskolen i Oslo, 1983. Lærer Eirik Grønvold.

Fra kjemiundervisning på ungdomsskolen, Steinerskolen i Oslo, 1990. Lærer Alf Bugjerde.

Fra 3. klasse på Steinerskolen i Oslo, 1983. Arbeid med fellesmaleri av Noas ark. Anne Engh foran til venstre.

Foto: Dan Young

Anne Engh

tidligere elev og steinerskolemamma.Rudolf Steiner