Sølvsmie

Ved Steinerskolen i Bergen får elevene på videregående arbeide i smia med kobber, messing og sølv. Skolen har gode og lange tradisjoner for å ta vare på kunst og håndverk som fag og har også et flott metall-verksted med smie. Vi er glade for at dette er en del av kunst- og håndverksundervisningen hos oss. Elevene har glede og utbytte av disse timene og er sjelden borte fra denne typen undervisning.

Håndverk er allmenndannende og holdningsskapende. Det øver utholdenhet, tålmodighet og konsentrasjon. Gjennom denne øvingen av håndverksferdigheter oppstår også materialforståelse. Man lærer å se sammenhenger og erfar­er hvordan verktøyet fungerer på arbeids­stykket en holder på med. Øving i håndverksprosesser har en overføringsverdi i forhold til hvordan ting henger sammen i yrkeslivet og i ulike fagområder. Det er gode tverrfaglige muligheter med både fysikk og matematikk. Elevene kan erfare fysikk for eksempel ved smelting og strekking av metaller, og oppgavene krever matematisk kunnskap i både konstruksjon, oppmåling og utregning av vekt, størrelse o.l.

Å arbeide med metall er utfordrende, oppdrag­ende og øving for livet. Faget innehar praktisk og teoretisk kunnskap og gir en prosessforståelse. Elevene kan opparbeide et perspektiv på håndverksprosesser og se det i kontrast til indus­tri og masseproduksjon. Arbeid med metall oppøver evnen til å være i et arbeid over tid, å være tålmodig og selvkritisk. Oppgavene åpner for utvikling av egen dømmekraft, kritisk tenkning, konsentrasjon, praktisk tenkning og samarbeid. Det kan på denne måten være identitetsskapende for elevene, samtidig som arbeidet blir som en meditativ prosess – en krevende, selvstendig fordypning.

Undervisningen på videregående trinn starter med øvingsoppgaver. Det er viktig at elevene blir kjent med materialene og bruk av ulike verk­tøy. Vi lærer bruk av basisverktøy som løv­­sag, tenger og filer og arbeider hovedsakelig ut ifra metall i form av tråd og plate. Men elevene får også smelte sølv som bearbeides videre til smykker. Tråder trekkes, det hamres opp ulike former, strekkes, smeltes og loddes. Vanskelighetsgraden øker gjennom årene etter hvert som kunnskap og erfaring kommer gjennom arbeids­prosessene. Prøving og feiling er en naturlig del av dette.

Undervisningen i smia

Elevene begynner med å lage kobberblad. Blad­et sages ut av en tynn kobberplate og deretter files kantene før formen hamres til slutt. De kan velge mellom 1 mm eller 0,80 mm plate av messing eller kobber. Oppgaven egner seg godt som øvingsoppgave for å oppøve ferdigheter før de starter å arbeide med sølv.

Når elevene mestrer oppgaven med kobber­bladet, kan vi gå videre med andre teknikker. Nå arbeider vi med tråd. Elevene lærer å trekke sølvtråd gjennom et trekkjern, for å endre tykkelsen på tråden og få ønsket størrelse på armbåndet de skal lage, sølvtråd blir til armbånd i sølv. Deretter tvinner de opp tråden, sager ringene over og med tenger setter de disse sammen i ønsket mønster. Til sist lager de låsen til armbåndet.

Fra Ide til ferdig produkt (vg 2–3)

Hver elev arbeider individuelt og med samme type verktøy, men å observere hva de andre gjør er også en viktig del av læringsveien. Det første året fokuserer vi på å bli kjent med ulike materialer og teknikker i gitte oppgaver. I 2. og 3. videregående får elevene selv være med på å forme oppgavene. De kommer med ideer, skisser og tegner. Når de har kommet frem til en god arbeidstegning, må de planlegge arbeidsprosessen, samt bruk av verktøy og teknikk.

Det legges vekt på å designe, planlegge og gjennomføre et selvstendig utført arbeid. I hovedsak gjelder dette sølvarbeider i ulike bearbeidelser og teknikker. Smelting, trekketråd og hamring eller valsing av sølvplate. Her har materialbruk en sentral plass. Eleven må beherske ulike teknikker og trygg verktøyføring. De må kunne sette sammen flere deler og lodde. I arbeidet må de utvise dømmekraft og selvstendighet.

Fra plate eller tråd til ferdige vakre arbeider

Elevene lager først et prøvearbeid i millimeter tykk kobberplate eller messingplate. De lager en form som skisses opp og overføres på metallplaten. Noe sages vekk og noe står igjen. Etterpå skal formen files og poleres. Når prøvearbeidet er ferdigstilt og de har gjort seg erfaringer med hva som eventuelt må tilpasses eller endres, er det tid for å arbeide med sølv. Nå er det oppmåling, inndeling og saging på emne til ring fra massiv sølvplate eller tykk sølvtråd.

Det er spennende å følge elevene i arbeidet. Jeg ser deres glede og forventning. Faget gir elevene mulighet til å tilegne seg kunnskap, gjøre selvstendige valg og gitte handlinger gjennom arbeidsprosessen de går igjennom. Jeg vil at elevene skal øve seg på å vurdere eget arbeid, ta egne valg og gjennomføre dem. Prosessen her er viktig, men det er også viktig at eleven ferdigstiller arbeidet sitt. Ideen om et ferdig produkt motiverer eleven underveis, og det ligger stor mestringsfølelse i å gjennomføre. Til slutt opplever jeg stor glede over det ferdige, vakre arbeidet hos elevene. Jeg er tett på elevene gjennom arbeidsprosessene og gir råd om teknikk og prosess, men først og fremst er dette et selvstendig arbeid.

Koronatrær

Når elevene har litt øvelse i arbeid med verktøy og metall, har det stor overføringsverdi til oppgaver i hverdagslivet. Under koronaen fikk elevene en oppgave i kunst og håndverk som de kunne gjøre hjemme; å lage koronatrær. Disse ble laget ved hjelp av enkelt verktøy som tang og ulike metall­tråder.
Mange har gjerne blomstertråd og en tang eller to liggende hjemme, og det er alt du trenger. De som ikke hadde noe egnet hjemme, fikk låne utstyr fra skolen. Noen elever var også innom smien under korona­tiden. Oppgaven ble tatt godt imot hos elevene. De ble begeistret og satte i gang å lage trær av ulike metalltråder. Flittige og nysgjerrige hender laget fine trær, utsmykket med steiner og perler for de som ønsket det.

Siv Heidi Solend

Kunst- og håndverkslærer ved Steinerskolen i Bergen.