Steinerskolen i Ålesund – en viljesterk og kreativ skole

Helt siden 1987 har det vært steinerskole i Ålesund, men den har flere ganger siden måtte kjempe for sin tilværelse. I lang tid fikk skolen leie lokaler i gamle Nørvøy skole, men litt etter litt ønsket kommunen å benytte lokalene selv, og våren 2015 fikk skolen beskjed om at de måtte flytte. Kommunen tilbød skolen noen gamle skolelokaler på Ratvikåsen, men disse var ikke godkjent til bruk og krevde rehabilitering. Lærerne så en stund mørkt på fremtiden, de hadde ikke noe sted å ha skole. De endevendte alle mulige løsninger, men etter en stund kom de frem til at de måtte sette opp et bygg selv. Og det måtte gå fort! De hadde tre måneder på seg. Husgruppen valgte et modulbygg fra et firma som leverer ferdig godkjente klasserom. Bygget skulle de plassere på Ratvikåsen, det samme stedet som kommunen hadde tilbudt. Et sted med mye potensiale, som man gjerne sier. Takket være et oppspart husfond, en solid foreldregruppe og hjelpsomme venner av skolen ble modulbygget redningen.

Da lærerne gikk ut i ferien den sommeren stod hele skolen lagret i tre containere! Sommeren gikk og august kom, men skolebygget var ikke kommet ennå. Hva gjør man da? Da har man skole utendørs. Fra skolestart til siste uken i september var skolen uten bygg. Den første skoleuken fikk de være på Sunnmøre museum. Elevene skapte liv og røre i de gamle museumsbyggene med godt håndverk: de smidde, tovet, repslaget tau, spikket og lekte gammeldags skole i en av de gamle skolebygningene på museet. De var på båttur med knarren, en vikingebåt, og de padlet kajakk fra Ålesund sentrum og inn langs fjorden til museet. 1.-3. klasse brukte tiden ute på å samle frukt og bær, som de saftet og syltet hjemme hos noen lærere som bodde i nærheten. De vandret på fjellturer hver dag. 4.-6 kl. hadde geografiundervisning og vandret fra fjelltopp til fjelltopp og orienterte seg i landskapet. De tegnet og skrev. De dagene det var for dårlig vær til å være ute, gikk de hjem til læreren og satt tett sammen rundt bordet og tegnet. 7.-10. klasse hadde undervisning i botanikk og nynorsk. De gikk på lange turer og oppdaget kjente og ukjente vekster, tegnet og lagde fine arbeidshefter av det de hadde. Alle skolebøkene og annet materiell var ennå innelåst i containerne. Ungdomstrinnet reiste også på noen utflukter til blant annet Ivar Aasen-museet. Innimellom trengte entreprenørene hjelp til arbeidet. Ungdommene hjalp til med blant annet å grave hull til stolper. Elevene i 1.-6. klasse spikket sine egne knagger til garderobene i ventetiden og 7. til 9. klasse smidde knagger til garderoben. Det hele gikk smertefritt og skolen fikk svært god tilbakemelding fra foreldrene.

Skolen har 53 elever fordelt på 10 klasser, det gjør skolen til en av landets minste steinerskoler. Å ha få elever er en utfordring i en pedagogikk som i stor grad er alderstilpasset, men det finnes ikke utfordringer Ålesundgjengen ikke finner svar på. Skolen driver nyskapende steinerpedagogikk der elever fra ulike klasser får undervisning sammen i hovedfag. Det kalles fådelt skole, men oftest er det bare to klassetrinn som slås sammen. Ålesund har utviklet sin egen modell der opptil 3 alderstrinn har felles undervisning, med tverrfaglige prosjekter på kryss av alle klassene der de gjennom å differensiere undervisningen til enkelteleven og gruppen, får en moderne og levende steinerpedagogikk.

Små miljø er trygge miljø, og en liten elevgruppe gir mange muligheter. Ålesund har felles skolemåltid for alle elever og lærere, hver dag. Elevene har lange friminutt etter skolematen og får god tid til lek. 1. – 6. klasse har uteskole hver mandag. De får undervisning utendørs. De går tur på Hatlaåsen der de leker gjemsel, bygger hytter, spikker sverd og lever livet. Det er gull verd å få være ute en hel skoledag. Det er læring som ikke kan måles og veies, det er livskvalitet. Kollegiet er opptatt av at elevene kan være sammen på tvers av alder og reiser ofte på felles utflukter, det kan være museumsbesøk, kino, fjellturer, skiturer, båtturer og padling. I seks år har skolen leid inn Globe Africa til et stort fellesprosjekt for alle elever og lærere. De synger sør-afrikanske sanger, danser støveldans og snakker engelsk hele dagen i to til tre uker. Det hele ender med en konsert som blir vist for byens barnehager og skolens foreldre og venner.

Håndverk står sterkt på steinerskolen i Ålesund. I det nye bygget er alle klasserommene flerbruksrom. Det er utfordrende å tenke så praktisk og sammensatt at det kan fungere, samtidig som det er gøy å ha alle materialer tett innpå oss. Håndverk er sentralt for oss, og det er det felles enighet om i kollegiet. For å få en liten skole til å fungere. må alle være samstemte og enige. Vi må løfte hverandre opp som kollegium, på samme måten som vi skal løfte elevene opp, sier Vibecke Schytte som er daglig leder. Skolen gjenbruker når de kan, fra bestikk til møbler og til å resirkulere materialer i håndverksundervisningen. Denne gjenbruksideen stammer tilbake til 2012, som var et svært bratt år for skolen økonomisk. Vi bestemte seg for å gjøre minst mulig innkjøp i et helt år. Vi brukte alt vi hadde av materialer i undervisningen, og hvis vi måtte kjøpe noe, dro vi til gjenbrukssentralen. Dette året har satt spor i kollegiet, og gjenbruksmentaliteten lever i beste velgående. Å gjøre gull ut av gråstein er en dyd og en kunst som vi etterstreber, sier lærer Silje Nøstdal Storheim.

Det er en sammensveiset gjeng med elever, lærere og foreldre på Steinerskolen i Ålesund. Sammen arrangerer de påskemarked og julemarked hvert år. Lærerne lager verksted for foreldre på skolen på torsdagene frem mot markedene. Alle lager ting og bidrar, det er ikke et foreldreprosjekt, men skoleprosjekt med elever, lærere og foreldre. Og det er kanskje det som best av alt beskriver denne skolen – et godt fellesskap!

Foto: Silje Nøstdal Storheim. Ninon Onarheim har intervjuet Silje Nøstdal Storheim

Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.