»CPU, CPU – jeg har fundet CPU’en!«

IT på skoleskemaet – hvorfor er det vigtigt? Faget »IT« blev startet på Steinerskolen i København som et pilotprojekt i 2016 og kører nu på sit andet år. Det første tværfaglige pilotprojekt indeholdt for skolens 7. klasse bl.a. diskussion af dokumentar om Zuckerberg, Facebook og brugen af socialemedier, efterfulgt af plakattegning og arbejde med Photoshop og InDesign. Det affødte mange

Frustrationsrundkørslen

Mødet med Gordon Neufelds særlige udviklingsparadigme har ikke kun givet mig en dybere psykologisk forståelse af barnets udvikling, men, som steinerlærer, også en dybere forståelse af steinerpædagogikken. Den har været et uvurderligt supplement til den antroposofiske menneskekundskab fra Rudolf Steiner, og på intet tidspunkt været i modsætning dertil. Jeg har i Steinerbladet #4 17 beskrevet Neufelds trinvise tilknytningsmodel og noget