Byttekrok

I Askeladden steinerbarnehage på Hurum har foreldre og barnehagen laget en byttekrok sammen. Ideen kom fra at en forelder som ønsket et lavterskel brukttilbud i nærheten, hvor alt fra yttertøy, sokker, bukser og basisplagg kunne gis videre uten å måtte annonsere og sende klær. Det er heller ikke alt man kan legge ut for salg, selv om klærne har mye

Ut på tur

Det er herlig å være ute i naturen en hel dag, hver uke, med elevene. På uteskolen vandrer vi over små og store åser, arbeider i skolehagen, gjør vedlikehold, bygger hytter og lager mat på bål. Tradisjonen tro varierer arbeidsoppgavene i takt med naturens gang og årstid. Et bilde på hele elevenes skolegang kan se slik ut fra lærerperspektivet: de

Lærere med grønne fingre

Siden høsten 2022 har medarbeidere fra Steinerskoler, Steinerbarnehager, Montessoriskoler og Montessoribarnehager i Oslo og Viken møttes jevnlig til skolehagekurs i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). På kursdagene får deltakerne en god innføring i skolehagens muligheter i alle sesonger. Tre kursledere fra NMBU leder gruppen gjennom skolehagens sesonger. Gjennom to år følger deltakerne sin egen skolehage og dyrkningsanlegget på Gartneriet

Gårdsbarnehage

Huldraheimen steinerbarnehage har 5 avdelinger, 3 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger. Det er 43 store barn og 27 små barn. Barnehagen ligger idyllisk og landlig til like uten for Kongsberg. Vi er også så heldig at vi har fått Kongsberg Steinerskole som nabo, det er veldig fint. Det beste med barnehagens beliggenhet er at vi er tett på dyr og natur,

Den lille skolekafeen

For rundt 30 år siden overtok min mor «das Speisehaus», skolekantinen på Steinerskolen i Düsseldorf, noe hun gjorde for å finansiere videre­utdanningen sin. Fort ble den store, lyse spisesalen til et kjært samlingspunkt for lærere og elever. Min mor merket fort at det var like viktig for lærerne og elevene å ha noen de kunne dele det de hadde på

Egg og du

På Steinerskolen i Tromsø har elevene startet bedriften Egg og du som del av undervisningen i arbeidslivsfag på ungdomsskolen. Egg og du driver med vaktler og salg av vaktelegg. Arbeidslivfag er et viktig og flott fag i skolen. Her får elevene mulighet til å bli kjent med arbeidslivet, definere felles mål og jobbe praktisk sammen, øve ledelse og planlegging, kommunikasjon

Hjertelig tilstede

Personalet i Fredvika i mange år arbeidet etter visjonen hjertelig tilstede og denne er godt implementert i personalet. Med dette mener vi at vi skal ha hjerte med oss i alle hverdagssituasjoner. Med visjonen Hjertelig tilstede følger tre verdier: ♥ Trygghet = Trygghet er det viktigste i livet, uten den kan ingen læring skje. Trygge barn og foreldre er vår største prioritet. ♥ Glede = Glede

Apeltunvassdraget- restaurering nytter!

De siste 10 årene har lærere og elever fra Steinerskolen på Skjold deltatt i et prosjekt for å gjenskape liv i det lokale Apeltunvassdraget, som renner langs skolegården vår. Prosjektet, og resultatene vi har oppnådd, har møtt stor interesse nasjonalt og internasjonalt, nå senest på en utstilling ved Akvariet i Bergen med tema natur-reparasjon. Prosjektet vårt viser at systematisk arbeid