Udgivelser

Viljen – meditasjonsøvelse

Andrej Tarkovskij blir ansett for å en av de mest innflytelsesrike personene i russisk filmhistorie. I hans siste film Offeret åpner scenen med en gammel mann (spilt av Erland Josephson) og et barn som planter et tørt, vissent tre ved bredden av en sjø. Under arbeidet forteller den gamle om en munk som bodde i et ortodoks kloster. Munken var

Meditasjon­søvelser fra Steiner

Da Rudolf Steiner holdt kurs for lærerne i den første steinerskolen vektla han i tillegg til metode og didaktikk, også en annen side av lærergjerningen: den imponderable, det som ikke lar seg veie eller måle, men som likevel er en virksom menneskelig og pedagogisk kraft. Han sa blant annet til lærerne at de måtte oppfatte det oppvoksende barnet «som en

Et førsteklasses tilbud

I 2002 startet Steinerskolen i Trondheim opp førsteklasse friluft som et alternativt skoletilbud til 6-åringene. Ideen var å gi førskolebarna det best tenkelige tilbudet alderen tatt i betraktning, med friluft, fri lek, naturopplevelser, sanseopplevelser og med skog og mark som skapt for motorisk utfoldelse. Det første året hadde vi syv elever. I de siste årene har antallet elever ligget godt

To skoler tett i tett

Midt i Tønsberg by, ved foten av det historiske Slottsfjellet, holder Slottsfjellet Videregående Steinerskole til. Ett år har gått siden nærmere førti elever og lærere flyttet inn i nye lokaler her. I den ærverdige bygningen har det vært byskole i flere generasjoner tidligere. Nå skrives det ny skolehistorie her etter at steinerskolen ble kontaktet av Tønsberg Voksenopplæring for et mulig samarbeid.

Læreren som rytmekunstner

Rytme og variasjon i undervisningen er et kjennetegn ved steinerpedagogikken. Idéen er kort fortalt at elevene lærer mer og har det bedre på skolen, at de holder konsentrasjonen og humøret oppe når undervisningen er variert og forløper rytmisk. En god steinerpedagog vet å bruke kunst og faglig konsen­trasjon slik at de beliver og befrukter hverandre. Ja, nettopp vekslingen mellom å

Broen over muren

 Hva med de vonde og smertefulle overgangene, de trange fødslene, de elevene som har liten tillit til endring og lite håp å øyne? Hvordan hjelper man et menneske over avgrunner eller ut av mørke? Og hva i all verden er likheten mellom å jobbe i et fengsel i Sør-Afrika og på en ungdomsskole i Norge?

En kontemplativ pedagogisk impuls

Vi ser omkring oss en kraftig og omfattende impuls i dagens pedagogikk som handler om å arbeide direkte med mindfulness-basert meditasjon i alt fra barnehager til universiteter. Det meditative eller kontemplative er ikke noe nytt for steinerskolelærere. Man kan kanskje fristes til å si: steiner­pedagogikken trenger ingen mindfulness; vi har jo alt innebygget i vår pedagogikk. Kan det likevel være at 100 års utvikling krever