Udgivelser

Tavlens magi

Hvordan kan man bruke tavlen i klasserommet? Hva er egentlig poenget med tavlebilder? Her har jeg valgt et knippe eksempler fra mine to og et halvt år som klasselærer. Jeg vil fortelle hvilke tanker og erfaringer jeg har gjort meg rundt tavlens funksjon i klasselivet. Jeg håper det kan være til inspirasjon.

Et eksperiment med barn?

Det hadde begynt å snø, og jeg gikk til skolen fra bussholdeplassen. På veien gikk jeg forbi en barneskole hvor skoledagen for de minste akkurat skulle begynne. Det fikk meg til å tenke tilbake på min egen opplevelse som førsteklassing i den offentlige skolen. Minnene er svake, men jeg husker hvordan jeg følte meg umotivert. Hvordan skolen var det siste

Hadrian og Antinous

I 7. klasse hører elevene om Romerrikets storhetstid og et utvalg av biografier og fortellinger. Som steinerskolelærer opplever jeg en stor frihet i forhold til å finne de fortellingene som gir både god historisk innsikt, men som også inspirerer akkurat min klasse og som åpner for samtaler. Jeg har valgt å fortelle om Hadrian og hans store kjærlighet Antinous. Disse

Har steinerpedagogikken blikk for kjønn?

Allerede ved fødselen kastes vi inn i kulturelle prosesser som former kjønnsroller, påvirker kjønnsidentitet og virker sterkt inn bl.a. på vår selvfølelse og tro på hvilke muligheter og begrensninger vi har i verden. Hvordan er barnehagen og skolen relevant i denne sammenheng, og i hvilken grad preges steinerpedagogikken av kjønnsnormer? Dette er spørsmål jeg har stilt meg i møte med

Fysikksløyd CAMERA OBSCURA

Begrepet sløyd forbindes som regel med den tradisjonsrike tresløyden. Men det finnes mange fagretninger innenfor betegnelsen, blant annet metallsløyd, papirsløyd og plastsløyd. Fysikksløyd var tidligere et eget fag i ungdoms­skolen, der teoriene møtte praksis gjennom bygging av modeller. Dersom man ønsker å dreie sløydundervisningen i en tverrfaglig retning mot fysikk, eller trenger praktiske oppgaver i en hovedfagsperiode, kan internett inspirere.

Min heldige barndom – og hvordan tidstyvene sniger sig ind på os

Kort før jeg skulle vælge emne til min årsopgave, læste jeg Michael Endes roman Momo fra 1973. Bogen handler om pigen Momo, som tager kampen op mod tidstyvene – de grå mænd. Tidstyvene beordrer menneskene til at bruge mindre tid på unødvendig samvær, så de kan spare tid og tjene flere penge. Og selvom det er en eventyrfortælling, så beskriver