Til forsvar for barndommen

De pedagoger som ønsker å erstatte barndommens naturlige lek med uttenkte læringsprogram rører ved det innerste i mennesket uten alltid å være seg bevisst alvoret ved denne handling. Hvor går grensen mellom manipulering og læring? Hvem ivaretar barnas egenverd og deres rettigheter som vordende mennesker? Det er en ulykke hvis generasjoner av unge skal miste sin naturlige barndom og de