Antroposofien i Steinerskolen

Der finnes andre søyler – holdt oppe av et lys i søylen selv det samme lys som også bærer universum … Anbjørg Pauline Oldervik Steinerskolen ble til i et samfunn preget av kaos, kamp, oppløsning og forvirring. Sommeren 1919 visste ingen hvilken retning Tyskland ville komme til å ta. Etter at verdenskrigen var over, mens revolusjonskampene fortsatt pågikk i Russland,