Langt mellem grundlag og praksis

Langt mellem grundlag og praksis Tre forskere har gennem et år set på Steinerskolernes grundlag i forhold til den læringspraksis, de kunne observere og få indsigt i via spørgeskemaer og interviews i 9.–12. klasse. Hovedresultaterne har en af dem beskrevet i artiklen ”Steinerskolerne kan noget, andre kan lære af”. I et interview fortæller han og en kollega her lidt mere

Lærerens praksis – springbrett for viktige forskningsspørsmål

Om betydningen av en tettere forbindelse mellom praktiserende lærere og større kunnskapsstrukturer I denne artikkelen fremmer en steiner­­-skolelærer noen synspunkter om verdien av å knytte praksis og aka­demisk kunnskap tettere sammen. Opprettelsen av en masterutdannelse ved Steinerhøyskolen i Oslo (SH) har bidratt til å muliggjøre en slik forbindelse, skriver han.

Hva sier forskningen?

Glimt fra enkelte empiriske studier Selv om empiriske studier om effekten av steinerskolens pedagogikk er mangelfull, finnes det likevel noe. Her presenteres blant annet noen av studiene som har fått pressens oppmerksomhet. I et intervju i Dagbladet 6.2.2010 sier allmennlegen Jørgen Skavlan at han i motsetning til sine søsken, ikke gikk på Steinerskolen fordi han «fungerte så fint på vanlig

Michaelskolen i Herlev

Michaelskolen er en stor skole med 302 elever fordelt på børnehaveklasse til 12. Hertil kommer alle børnene i vuggestuen og de to børnehavegrupper. Det giver liv i de gamle barakker, som blev sat op, da skolen flyttede til Herlev i 1981. Siden er kommet mange nybygninger til, men de gamle barakker, som var planlagt til at holde 10 år, de

For mennesker med spesielle behov

I 2008 leverte Bente Edlund doktorgradsavhandlingen Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924–1990, senere gitt ut som bok under tittelen Kulturøyer (2011). I denne artikkelen gjør hun rede for noen av funnene hun gjorde i undersøkelsen og hvordan dette har fått betydning for utviklingen av et nytt bachelorprogram i sosial­pedagogikk ved Steinerhøyskolen.

Viden er magt

Steinerskolerne kan noget,som andre skoleformer kan lære af I 2012 afsluttedes en spændende rejse. Tre forskere fra DPU havde gennem 2 år besøgt Steinerskoler med 11.12. klasser, ført samtaler med lærere og elever og tillige gennemført spørgeskemaundersøgelser. Der var kort sagt nogen udefra, der så på Steinerskolernes pædagogik og didaktik.   Af Niels Rosendal Jensen Niels Rosendal Jensen er lektor ved

Læs til lærer i Oslo

Det er nu muligt for danske studerende at få SU, når de vælger bachelor-uddannelsen til lærer på Steinerhøyskolen i Oslo. I Danmark har vi, som mange ved, ingen akkrediteret læreruddannelse. Og heller ingen heltidslæreruddannelse. Vores deltidsud­dannelse henvender sig til modne mennesker, som ofte kommer med en anden faglig – og erhvervsmæssig baggrund end en læreruddannelse, og ikke til unge studerende.

Fra privat reformskole til anerkjent pedagogisk alternativ

En historisk undersøkelse av steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 til 2004 Våren 2013 leverer Anne-Mette Stabel, høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo, sin doktorgradsavhandling med arbeidstittelen «Fra privat reformskole til anerkjent pedagogisk alternativ.» Prosjektet er finansiert av Rudolf Steinerhøyskolen, hvor Stabel også har undervist i løpet av forskningsperioden. Samtidig har hun vært knyttet til og hatt veiledning ved Pedagogisk Forskningsinstitutt