Allsidig vurdering

Vurdering har vært et prioritert tema i norsk skole de siste årene. Skolebyråkratiet har introdusert en rekke nye begreper, og det utarbeides stadig nye retningslinjer for hvordan lærerne skal vurdere. Dette smitter nødvendigvis over på steinerskolene, og da blir spørsmålet: Hva slags vurderingskultur har vi? Er den god, kan den bli bedre?

Vi blir vurdert hele tiden

Foran meg sitter to engasjerte elever på Oslo by steinerskole: Dionisia Fjelldalen og Einar Lebesbye. Vi snakker om vurderinger og karakterer, og jeg vil vite hvorvidt de synes vurderinger bidrar til at de lærer bedre og blir mer motivert. De svarer pliktskyldig, men er mer opptatt av større spørsmål: Hva gjør alle vurderingene med dagens unge? Dionisia og Einar mener

Vurdering eller karakter – en lovsang for mennesket i vekst

Steinerskolens vurderingspraksis her i Norge besto i mange år kun av skriftlige evalueringer. Ærefrykt for våre elevers utviklingspotensial har vært en grunnleggende holdning i alle våre vurderinger. En urokkelig tro på en vurderingspraksis som tar utgangspunkt i både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger om faglig vekst og personlig modning, har ført til at steinerskolene holdt seg unna enhver form for ytre