Abonnér

Tidsskriftet Steinerbladet er for deg som ønsker å vite mer om steinerpedagogikk, om barndom og oppvekst, og om kulturelle og aktuelle samfunnsspørsmål som opptar foreldre og pedagoger. Gjennom intervjuer, reportasjer og fagartikler gir tidsskriftet Steinerbladet et innblikk i steinerpedagogikkens bakgrunn, teori og praksisfelt.

Tidsskriftet utkommer fire ganger i året. Et årsabonnement koster 200 kr, fritt tilsendt. Enkeltnummer koster 50,- pluss porto.

Send bestilling til abonnement og oppgi navn og adresse.

Her kan du bla i et av våre tidligere nummer, trykk på bildet:

Skjermbilde 2017-09-27 kl. 12.40.29

Tilgang på tidligere artikler

Artikkelsamlingen er et unikt kildemateriale som gir et bredt innblikk i steinerskolenes historiske utvikling, kulturelle liv, pedagogiske praksis og teorigrunnlag i en tidsperiode på over 70 år. Den inneholder artikler fra MennesketNy skoleSteinerskolen og Steinerbladet. Pris: NKr 250,- artikkelsamlingen kan bestilles her

For ansatte ved norske steinerskoler kan artikkelregisteret gratis lastes ned elektronisk gjennom her: Artikkelregisteret

Ansatte ved danske Steinerskoler kan gratis benytte sig af artikelsamlingen via login, som de enkelte skoler ligger inde med, eller efter henvendelse til dansk redaktør redaktion.dk@steinerskolen.no

Annonser i tidsskriftet

Vi har et lite utvalg annonser i hvert nummer. Stillingsutlysninger, invitasjon til kurs/samlinger og annonser kan sendes til tidsadm@steinerskolen.no . Våre annonsepriser er: 1/1 5000 kr, 1/2 2500 kr, 1/4 1250 kr. Det er mulig å få rabatt ved kjøp av flere annonser. Frist for å sende inn annonser er de samme som for artikler. Vi kan hjelpe til med utforming av annonser mot et mindre honorar.