Abonnér

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle, der interesserer sig for pædagogiske spørgsmål og ønsker at vide mere om steinerpædagogik, om barndom og opvækst og om kulturelle og aktuelle samfundsspørgsmål, som optager forældre og pædagoger. Gennem interviews, reportager og fagartikler giver tidsskriftet et indblik i steinerpædagogikkens bagrund, teori og praksis.

Steinerbladet er et trykt tidsskrift og udkommer i et oplag på 9.000 eksemplarer fire gange årligt.

Et årsabonnement koster 200 dkr frit tilsendt.
Enkeltnumre kan bestilles til 50 dkr + porto.

Læs tidligere artikler

Artikler som er publiceret efter 2012 er tilgængelige via tidsskriftets arkiv. Her publiceres udvalgte artikler fra det nyeste nummer, og et år efter udgivelse hele nummeret.
Ansatte på steinerpædagogiske institutioner, der abonnerer på »Steinerbladet«, har desuden adgang til tidsskriftets ældre arkiv. Det indeholder ca 3500 artikler fra det norske blad »Mennesket« i 1938 til det dansk-norske »Steinerskolen« #2 2012.
Administratorer får hvert år tilsendt login.

Annoncer i tidsskriftet

Vi har plads til et mindre antal annoncer i hvert nummer. Stillingsopslag, annoncering af kurser/konferencer og virksomhedsannoncer kan sendes til tidsadm@steinerskolen.no. Vore annoncepriser pr. side er: 1/1 5000 NOK, 1/2 2500 NOK, 1/4 1000 NOK. Det er mulig at få rabat ved køb af flere annoncer. Deadline er den samme som for artikler.