Ben Dittmann

Socialpædagog, Midgård Bo- og arbejdsfællesskab, og kulturvidenskabs­studerende.

Derfor skylder vi det andet menneske et mangfold af metodiske tilgange

Etiske overvejelser: Den danske filosof K. E. Løgstrup skriver i et berømt citat: »Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd«. Mens dette gør sig gældende i alle sociale relationer, fremtræder det dog særlig tydeligt i det pædagogiske arbejde. Pædagoger og lærere har i allerhøjeste grad ansvaret