Birte Vestergaard

Lektor i matematik og naturfag ved Oslo By Steinerskole. Mastergrad i matematik og geografi fra FU Berlin, Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter.

Kan man tænke det uendelige?– og er det uendelige det samme som «så længe vi orker?»

Vi er i 2. videregående på Oslo By Steinerskole. Vi skal have periodeundervisning med hovedtemaet differentialregning, som er en vigtig disciplin med bred anvendelse indenfor både naturfag og samfundsfag. Det, som er det centrale i differentialregning er, at man lærer at regne med størrelser, som er uendeligt små. Disse størrelser er altså ikke en tusindedel eller en milliontedel eller en