Christian Egge

Lærer og forfatter av bøkene Frihetens Vilkår (2007) og Levende Økonomi (2011), begge på Flux forlag,– samt Menneske først og fremst – Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge, Kagge forlag 2016.

En kontemplativ pedagogisk impuls

Vi ser omkring oss en kraftig og omfattende impuls i dagens pedagogikk som handler om å arbeide direkte med mindfulness-basert meditasjon i alt fra barnehager til universiteter. Det meditative eller kontemplative er ikke noe nytt for steinerskolelærere. Man kan kanskje fristes til å si: steiner­pedagogikken trenger ingen mindfulness; vi har jo alt innebygget i vår pedagogikk. Kan det likevel være at 100 års utvikling krever

Antroposofi i Allahs navn

I 1977 kjøpte Ibrahim Abouleish 70 hektar ørken. Han ville sette i gang et biodynamisk jordbruk. 90 meter dype brønner måtte bores for å finne vann, og store trær ble plantet for å gi skygge. Gården fikk navnet Sekem som betyr «livskraft fra solen». Der det en gang var ørken, er det nå en oase med gårdsbruk, skole, legesenter, verksteder

GROSS NATIONAL HAPPINESS

Brutto Nasjonal Lykke- prosjektet i Bhutan HVOR – OG HVEM? Søndag 22. September 2013 21 mennesker fra Bhutan, Frankrike, Sveits, Canada, Columbia, Amerika, Mexico, England, Spania og Norge – på vandring opp til Tiger´s Nest i Paro-dalen i Bhutan, Druk Yul: Tordendragens land. Ikke dumt; det er snart Mikkelsmess… Det er varmt og strålende sol. Vi går i stillhet; dels fordi