Christina Lærke Vilhelmsen

Traditioner, årstidsfester og forældre – gødning til børnenes skolefælleskab

De mange traditioner i skoleåret, der samler fællesskabet af forældre, elever og skolens ansatte, kan udfolde sig forskelligt fra skole til skole, men har samme formål. De bidrager til skolens sammenhængskraft og elevernes trivsel. Når vi som forældre engagerer os i vores børns skole, mærker de det. I forældres interesse og deltagelse kan børnene opleve, at to vigtige verdener i