Dag Øystein Nome

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder og ved Steinerhøyskolen. På vegne av kollegiet ved Steinerskolen i Arendal, Anne Marit Sveen.

Danning i en småbarnsavdeling

Danning handler om å utvikle vår unike autonome individualitet, samtidig som vi fremstår som moralske og sosialt ansvarlige samfunnsborgere. Schiller skriver et sted at danning er når helhetens vilje kommer til uttrykk i det enkelte menneskes natur. Vår individualitet oppstår ikke utenfor eller uavhengig av omgivelsene, men i livlig samspill med dem. Jeg vil gi et kort innblikk i hvordan

Når jeg-et vokser ut av vi-et

Et blikk på identitetsutvikling i tidlig barndom I løpet av 2014 og 2015 gjorde jeg et omfattende feltarbeid i to småbarnsavdelinger. Det endte i en doktorgradshandling som ble forsvart 19. januar i år ved Universitetet i Agder. Avhand­lingen ble en undersøkelse av hva kroppene, lydene og tingene i rommet betydde for barnas mulighet for å kunne utvikle sin identitet og