Dane Morris

Klasselærer på Steinerskolen i Fredrikstad i 34 år hittil. Utdannet i USA, Sverige og Norge. En brennende steinerskoletilhenger som holder foredrag og kurs om steinerpedagogikk og geografi i inn- og utland.

Mikaeli på Steinerskolen i Fredrikstad

På Steinerskolen i Fredrikstad samles hele skolen hver mandag for å begynne uken. Da synger vi, gir fellesbeskjeder og fanger opp årstidene og høytids­dager. I slutten av august nevnes Mikaeli, og et sus går gjennom forsamlingen. Assosiasjonene og minnene bobler frem. Ingen høytid på vår skole knyttes det så store forventninger til som Mikaeli. ALLE gleder seg.