Eli Tronsmo

Eli Tronsmo, steinerpedagog, klasselærer ved Steinerskolen på Nordstrand gjennom seks år. Redaktør av tidsskriftet Steinerskolen 2006 – 2014.

Ombudsordning

I samarbeid mellom Steinerskoleforbundet og Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF) ble det i 2006 opprettet en ombudsording for de norske steinerskolene. Ombudsordningen ble etablert med det formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene og mellom foreldre, elever og den enkelte skole, enten gjennom rådgivning eller gjennom bistand til å løse oppståtte konflikter.

Barn-voksen relasjon i endring

Den senere tid har jeg brent inne med et spørsmål som handler om grenseoppgangen mellom hjem og skole, mellom barn og voksen. Jeg oppsøker en filosof for å få svar. Noe endelig svar får jeg riktignok ikke. Men en ting er sikkert i følge professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen: I vår levetid har det skjedd en grunnleggende endring i

Arkitektur for natur og menneske

Steinerskolen i Fredrikstad. Arkitekt: inSpiris ved Jan Arve Andersen og Niels Sonne Frederiksen. En skole er ikke bare innhold, pedagogikk og undervisning. En skole er også bygninger, innerom og uterom. Hvordan tenker en arkitekt som skal planlegge og tegne en Steinerskole? Vi oppsøker arkitekt Jan Arve Andersen. Sammen med interiørarkitekt Sidsel Hovland har han stått bak utformingen av en rekke steinerbarnehager

Hjemmelagde knapper

Julen nærmer seg. En jente på 7 år lurer på hva hun skal gi i julepresang til bestemor og verdens snilleste tante. Til farmor og til storebror. «Jeg er blitt for stor til bare å gi bort en tegning», sier hun med alvor i stemmen. Hvordan ivareta hennes glede over å gi bort noe fint til dem hun er glad

Ikke bare solskinn

I blant dukker solskinnshistorier opp. Om det ensomme, mistilpassede barnet som begynner på en steinerskole og blomstrer i sin nye tilværelse. «Jonas-effekten», har det blitt kalt, fordi fenomenet i sin tid ble viet en hel roman av Jens Bjørneboe. De fleste som arbeider ved steinerskoler har møtt Jonas mange ganger. Men i blant dukker også andre historier opp.

Lag selv: Insektshotell

Vil du bidra til å gjøre hagen din eller nærmiljøet ditt til en liten øko-øy? Et viktig skritt på veien er å ta vare på insektene. Dagens hager er i ferd med å miste sin naturlige balanse grunnet økende bruk av ugressmidler, kunstgjødsel, kjøpe-plener og striglede busker. I disse hagene trives ikke insekter. Vil du derimot at hagen din skal