Elisabeth Didriksen

Klasselærer ved Steinerskolen i Bærum, underviser matematikk, ikt, samt perioder i fysikk, geologi og historie. Mastergrad i komparativ og internasjonal utdanning, og videre­utdanning i matematikk og realfag fra RSH, NTNU, og UiO.

PROGRAMMERING – en kreativ prosess

I dagens samfunn er stadig flere prosesser programmerte, og teknologien vi forholder oss til, er kodet til å respondere på våre handlinger. Jeg har introdusert mine elever for programmering via tre programmer i IKT-undervisningen på ungdomstrinnet. Jeg er helt sikker på at det er lurt å investere tid og åpne for en dypere forståelse for hvordan programmering foregår. Ved å