Frode Barkved

Frode Barkved, tidligere lærer ved Steinerskolen i Stavanger gjennom 20 år. Førstelektor ved Steinerhøyskolen.

Den grandiose metamorfosen

-noen tanker om ungdom og pedagogikk  Det å være ungdom i 2022 er radikalt annerledes enn det var da Rudolf Steiner satte sine pedagogiske ideer ut i verden. Kan hans hundreårsgamle tanker om hva som kjennetegner ungdomstiden likevel ha aktualitet? Etter å ha søkt litt i eldre og nyere litteratur har jeg kommet frem til at mange av disse tankene

Tanker om å lede

En metafor Steiner brukte for selvledelse er å styre en båt: Det ytre livs bølger trenger inn på «det indre menneske» fra alle sider. Istedenfor å la meg drive i ulike retninger som krefter utenfor meg selv angir, kan jeg gripe roret. Den som gjør det, «begynner med sikker og stø hånd å føre sin livsskute gjennom livets bølger, mens

Femte grunnøvelse:Åpenhet

Den forrige artikkelen i denne serien som handlet om positivitet, har tegneren Wilfred Hildonen illustrert på en talende måte: Man ser først en person som er helt dominert av en grå sky av dystre, kanskje kritiske og selvkritiske grublerier. I neste bilde ser vi at et nytt menneske liksom vokser ut av grubleren; han iakttar seg selv og sine egne

Viljen – meditasjonsøvelse

Andrej Tarkovskij blir ansett for å en av de mest innflytelsesrike personene i russisk filmhistorie. I hans siste film Offeret åpner scenen med en gammel mann (spilt av Erland Josephson) og et barn som planter et tørt, vissent tre ved bredden av en sjø. Under arbeidet forteller den gamle om en munk som bodde i et ortodoks kloster. Munken var

Meditasjon­søvelser fra Steiner

Da Rudolf Steiner holdt kurs for lærerne i den første steinerskolen vektla han i tillegg til metode og didaktikk, også en annen side av lærergjerningen: den imponderable, det som ikke lar seg veie eller måle, men som likevel er en virksom menneskelig og pedagogisk kraft. Han sa blant annet til lærerne at de måtte oppfatte det oppvoksende barnet «som en

Å danne egne bilder

Den prisbelønte designeren Luigi Colani uttrykte en gang at grunnlaget for hans kreativitet var at foreldrene ikke kjøpte ferdige leketøy til ham. Moren arbeidet ved teateret til Max Reinhardt, faren var film-arkitekt. At de ikke ga ham leketøy var et bevisst valg; han skulle oppdras til å tenke kreativt. I stedet innrettet de et håndverksrom der han kunne bygge sine