Gitte Drewes

Steinerpædagog, familie-terapeut, foredragsholder.Dansk repræsentant i IASWECE.

Retten til barndommen

Den internationale sammenslutning af børnehaver IASWECE er børnenes advokater for retten til barndommen. Det gælder, uanset om de er født i townships i Sydafrika eller i en af vesteuropas storbyer. Nogle steder i verden er barndommen truet af materiel fattigdom, andre steder af mangel på mentalt nærvær. IASWECE – The International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education – er advokat