Gry Veronica Alsos

Lærer på Steinerskolen på Skjold. Tidligere leder av Steinerskoleforbundet.

Å lese i naturens åpne bok

Menneskets skjøtsel og bruk av planter berører alle livsfelt; vi spiser dem, bygger hus av dem, medisinerer og kler oss med dem. Bare ved å gjennomskue livsprosessene og det store samspillet i naturen, kan vi mennesker bidra til å støtte oppunder fortsatt liv og utvikling. Forståelsen av planteriket berøres hvert eneste år på steinerskolen, i de forskjelligste fag. Her følger

Det er øko-logisk!

På Steinerskolen på Skjold tenker vi at 10. klasse er et økologisk år; det er tid for å knytte sammen trådene mellom fagene og finne sammenhenger, ikke bare faglig, men også på det idémessige plan. Vi vil utfordre elevene til å utøve sin egen dømmekraft på grunnlag av det de har lært. Økologien er faget som inneholder alle fag, og

GENERASJON PRESTASJON

Vi lever i en tid der man måles og veies og stadig finnes for lett – eller som regel for tung. Noen har skapt idealer som vi ikke kan leve opp til, men som vi likevel strever etter å nå. Vi tillater andre å sette agendaen og definere vår manglende vellykkethet. Vi bombarderes med påminnelser til alle døgnets tider. Det

Ytre og indre bearbeidelse

En elevs opplevelse av arbeidsmetoder og krav på videregående 12 års skolegang på steinerskolen gjør noe med et menneske. Men hva? Like etter avgang fra videregående ble jeg bedt om å skrive om gymnastiden til Steinerskolen nr. 3 1989. Allerede da hadde jeg en klar formening om at de tre årene hadde vært avgjørende. Selv med fire års studier på