Henrik Thaulow

Henrik Thaulow, klasselærer og kunst- og håndverkslærer, Steinerskolen på Ringerike siden 1991. Pedagogisk rådgiver for grunnskolen i Steinerskole­forbundet. Mastergrad i steinerpedagogikk og høyskolelektor ved Steinerhøyskolen.

Refleksjonen– den dyrebare

Informasjon er det nok av. Derfor kjemper teknologigigantene om det som er mangelvare: oppmerksomheten. Skolen på sin side kan, i flommen av informasjon, kjempe for det som er mest dyrebart: den egne refleksjonen. Da steinerskolen startet, riktignok i skyggen av den første verdenskrigen, men lenge før det vi kaller informasjonsalderen, hadde den en viss berettig­else som informasjonsformidler, og elevens refleksjoner var mer

Kunnskap i sammenheng

Skolen må på en eller annen måte erstatte den kunnskapsarenaen moderniteten har tatt fra oss. Arenaen som har gått tapt med teknologien, og som kan gjøre kroppen overflødig, sansene unyttige og tenkningen automatisert. Skolen må finne nye virkeområder for kunnskapstilegnelse. Men hva må til? Steinerpedagogikken er over 100 år gammel. Den norske skoletradisjonen, der skolen ble et lovfestet tilbud for

Fullt trøkk – håndverklærerstevne

Hvert år møtes lærere fra hele landet til det tradisjonsrike kunst- og håndverkstevnet. I år var tema TRYKK – på alle nivåer; linotrykk, potet-trykk, papptrykk, skumplasttrykk, frottage, tresnitt, høytrykk, dyptrykk, sjablongtrykk og alt lærerne selv kunne komme med av erfaringer og teknikker. Det ble trykket på papir, tre, lær, tekstil og plast. Det spesielle med å innby til et stevne

Hånden

Hvor ville vi vært uten våre hender? Våre liv er fulle av hverdagslige erfaringer der våre hender er innblandet så dyktig og stillferdig at vi sjelden reflekterer over hvor avhengige av dem vi faktisk er. Ingen andre av kroppens deler foretar større variasjon i sine handlinger og bevegelser. Hånden er sjelens vindu ifølge Kant.1 Med hånd­en kan vi både sanse og

Fra strikking til koding

«Hvis du har hatt erfaringen av å binde en bok, strikke en sokk eller spille blokkfløyte, da får du en opplevelse av at du kan bygge et romskip eller lære et dataprogram du aldri har vært borti. Det er ikke selvhevdelse, bare en stille tillit. Det finnes ikke noe du ikke kan mestre …» Peter Nitze, tidligere steinerskoleelev. Etter å ha

Å sprenge fjell med elevene

Elevene på 4. trinn skal beskjeftige seg med de førindustrielle yrkene som; bonden, fiskeren, gjeteren, bergmannen … Det som preger disse periodene er at elevene skal gå løs på fenomenene med alle sine sanser, og fremfor alt, med hånden og kroppen. Det gjelder «å bli kjent med menneskers liv og arbeid i jordbruk, fiske, skogbruk, smie, gruvearbeid, håndverk og handel

Alle kan tegne

«Å kunne tegne, det er ikke noe for meg. I tillegg være skapende med tegning – helt klart ikke noe jeg kan klare.» Dette kjenner de fleste av oss seg igjen i. Bente Fønnebø har skrevet en bok som viser nettopp det motsatte. Tegning er for alle, for barn og for voksne. Det kommer an på hva vi mener med

Levende linjer

I naturen finner vi former og mønstre over alt. De er en følge av formprinsipper i levende organismer. I naturens uendelig mangfold av geometriske tendenser, rytmiske mønstre, bevegelser og andre prinsipper for form, kan det være lettest å få øye på disse i planteverdenen. Formens intensjoner blir ikke alltid perfekte i møte med virkelighetens kompleksitet og tilfeldighet, og vi må