Katrine Vorup Øyås

Pædagog, steinerbørne­haven Lindeblomst, Odense.

Nyhedsstrømmens påvirkning af børn

Der er ingen tvivl om, at det er en meget vigtig opgave, vi som forældre og pædagoger står med, når det gælder om at guide vores yngste samfundsborgere blot nogenlunde sikkert gennem den bastante nyhedsstrøm. En fælles debat og bevidsthed om problemets stadig mere påtrængende karakter er derfor essentiel. Det moderne samfund kendetegnes ikke mindst ved sin konstante nyhedsstrøm og