Lars Wegge

klasse- og sløydlærer ved Steinerskolen i Hurum siden 1989.

Barn bygger Hopphuset

Å bygge sitt eget hus er elementært og grunnleggende. Gulv, vegger og tak rundt oss er som et nytt lag utenpå klærne, som beskytter mot vær og vind. Og vi kan gjemme oss der inne i rommet; omhylle oss i en lun hule så ingen ser oss. Dette urbehovet for menneskelig eksistens finner uttrykk hver dag hjemme og i barnehager.