Marianne Korsgaard Christensen

Steinerskolen i Skanderborg, eurytmist og terapeutisk eurytmist.