Morten Stene

Høgskolelektor i musikk og pedagogikk og studieleder for masterprogrammet i steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen.