Randi Pisani

Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark

Leder

Kære læser, 370 elever i Danmark og 600 elever i Norge, fordelt på seks og syv skoler, er lige nu i gang med at tage Steinerskolernes ungdomsuddannelse. Hvor pædagogikken i Norge og Danmark er grundlæggende ens, er overskolerne/de videregående trin og eleverne efter endt skolegang ganske forskelligt stillede. I Norge er der statstilskud til alle klasser og skolegangen afsluttes med

Over kridtstregen og ud i verden

Når man afslutter Steinerskolernes Ungdomsuddannelse i Danmark, får man et gedigent værk – vidnesbyrdet – i hånden, det beskriver viden og kompetencer, både teoretiske, kunstneriske og sociale, men man får ingen talkarakterer. Afgangseleverne kan derfor ikke søge ind i kvote 1 på de uddannelser, der kræver en studentereksamen med talbedømmelse. De må i stedet søge optag på kvote 2 og