Rikke Kjensli

Pedagogisk leder i Mikaelgården steinerbarnehage i Oslo.

Småfolksfarfar

Sent på høsten, når bladene har falt av trærne, blomstene har visnet og hele skogen har lagt seg til hvile for vinteren – hvert år, rett før den første snøen faller, har småfolkene i skogen et stort møte. Møtet er i salen under rota på det store eiketreet som står midt i skogen. På dette møtet snakker småfolkene om sommeren

Skogsbarnehagen

Barn har en dragning mot naturen. Noen ganger møter jeg foreldre som, når jeg sier jeg har barnehage i skogen, responderer med: «Det hadde ikke passet for mitt barn». Jeg tenker alltid: Det hadde ikke passet for deg, kanskje? For barn vil være ute, og de vil være i naturen, ikke bare på en lekeplass. Min erfaring er at barnets