Rikke Rosengren

Leder af Børneøen Bonsai, børnehus med børn i alderen fra 1 til 6 år.

Små børn med særlige behov

I den første 7-årsperiode kan man med rette sige, at alle børn har særlige behov, og det er den voksnes opgave at skabe rammer, der imødekommer det lille barns behov, så barnet kan udvikle sig i tryghed. I denne periode viser det sig også, at nogle børn har særlige behov. I Børneøen Bonsai har vi igennem vores 20 års virke

Livskræfter i stedet for skærmtid

For Børne- og socialministeriet er det et vigtigt punkt på dagsordenen at integrere den digitale dannelse tidligt i barndommen. Fremtidens voksne – altså dem, der i dag er børn – skal være internationalt konkurrencedygtige i forhold til parametre som innovation og mestring af digitale værktøjer, for sådan kan vi tilsyneladende være mest effektive og værdifulde som samfundsborgere. Men flere og