Sigrun Konstad

Klasselærer ved Steinerskolen i Trondheim. I år er hun lærer i førsteklasse friluft.

Et førsteklasses tilbud

I 2002 startet Steinerskolen i Trondheim opp førsteklasse friluft som et alternativt skoletilbud til 6-åringene. Ideen var å gi førskolebarna det best tenkelige tilbudet alderen tatt i betraktning, med friluft, fri lek, naturopplevelser, sanseopplevelser og med skog og mark som skapt for motorisk utfoldelse. Det første året hadde vi syv elever. I de siste årene har antallet elever ligget godt