Sølvi Schoonbrood

Elevbibliotekets gleder

Elevbiblioteket på Steinerskolen på Skjold befinner seg i en hylle som dekker en hel vegg i 5.-klasserommet, hvor skolen over mange år har samlet alle slags bøker som skal fenge elevenes leseinteresse. 5. klasse holder tili det store bygget der mellom- og ungdomstrinnet har klasserom. For de små elevene på barnetrinnet er det trygt å bli ønsket velkommen inn i

Lesehunden Molly

Siden våren 2016 har blandingshunden Molly og jeg med jevne mellomrom besøkt fjerde klasse ved Steinerskolen på Skjold. Besøkene er et ledd i vår praksis som DAP- og lesehundekvipasje gjennom Norske Terapihundskolen, og blir – kort fortalt – gjennomført ved at én og én elev leser for Molly, med meg selv som passiv tilskuer. Idéen bak lesehundprogrammet R.E.A.D. (Reading Education