Vidar Aaseng Olsen

Vidar Aaseng underviser i tresløyd på Steinerskolen i Bærum fra 6. Klasse.

Tresløydens allsidighet

I Steinerskolen har kunst- og håndverksbaserte fag god plass. Elevene får en kontinuitet i faget. Utholdenheten blir øvet på de lange oppgavene, og eleven får tid til å gå i dybden og lage et gjennomarbeidet produkt. Kompetanse­målene er mange. Noen er mer spesifikke enn andre, men er for det meste av generell karakter. Dette gir læreren handlingsfrihet til å utforme

Fysikksløyd CAMERA OBSCURA

Begrepet sløyd forbindes som regel med den tradisjonsrike tresløyden. Men det finnes mange fagretninger innenfor betegnelsen, blant annet metallsløyd, papirsløyd og plastsløyd. Fysikksløyd var tidligere et eget fag i ungdoms­skolen, der teoriene møtte praksis gjennom bygging av modeller. Dersom man ønsker å dreie sløydundervisningen i en tverrfaglig retning mot fysikk, eller trenger praktiske oppgaver i en hovedfagsperiode, kan internett inspirere.