Tidsskriftet Steinerbladet er for alle, der interesserer sig for pædagogiske spørgsmål og ønsker at vide mere om steinerpædagogik, om barndom og opvækst, og om kulturelle og aktuelle samfundsspørgsmål, som optager forældre og pædagoger. Gennem interviews, reportager og fagartikler giver tidsskriftet et indblik i steinerpædagogikkens baggrund, teori og praksis.

Steinerbladet er et trykt tidsskrift og udkommer i et oplag på 9.000 eksemplarer fire gange årligt.
Her på siden offentliggør vi udvalgte artikler og giver adgang til tidsskriftets arkiv.

Med efterårsnummeret af Steinerbladet sætte vi fokus på det digitale liv og mediepædagogikken. I den forbindelse har vi købt rettighederne til i oktober at vise dokumentaren #KidsOnTech for vores abonnenter. Find koden i tidsskriftet eller få den via din institution.

#kidsontech

#KidsOnTech 

Nutidens børn vokser op i en verden, der i stigende grad styres af kunstig intelligens. Spørgsmålet om, hvordan de kan lære at bruge denne epokegørende teknologiske revolution på en kreativ og fornuftig måde og i menneskets og naturens interesse, i stedet for at være slaver af den, er et af vor tids vigtigste spørgsmål.

Den 57-minutter lange dokumentarfilm #KidsOnTech søger svar på netop dette spørgsmål. Filmen henvender sig især til forældre, men også til lærere og beslutningstagere. Filmen påstår ikke at have fundet de vises sten eller en simpel løsning på et kompliceret emne, i stedet hjælper den forældre til bedre at kunne forstå og acceptere de valgmuligheder, de har, og bruge dem – uden skam eller bebrejdelse. Filmen viser, hvor stor vores indflydelse er på vores børns oplevelser med digitale medier, og hvordan vi selv kan tackle dette globale generationsproblem på græsrodsniveau.

Kari Møl Søndergaard, Steinerskolerne i Danmark