Om

Historisk om tidsskriftet og praktisk for skribenter

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle, der interesserer sig for pædagogiske spørgsmål og ønsker at vide mere om steinerpædagogik, om barndom og opvækst, og om kulturelle og aktuelle samfundsspørgsmål, som optager forældre og pædagoger. Gennem interview, reportager og fagartikler giver tidsskriftet et indblik i steinerpædagogikkens bagrund, teori og praksis.

Steinerbladet udkommer i et oplag på 9.000 eksemplarer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og november.

Ud over de to fastansatte redaktører, Ninon Onarheim og Randi Romvig, i henholdsvis Norge og Danmark har tidsskriftet et redaktionsråd, der består af et vekslende antal medlemmer fra skoler og dagtilbud samt den norske forældreforening. De administrative opgaver varetages af redaktører og skoleforbund og det grafisk design af Anagram Design/Ida Ødegaard.

Historisk

Steinerbladet har siden 2002 været et fælles dansk/norsk tidsskrift for pædagogik og kultur. Frem til efteråret 2017 hed det Steinerskolen. Steinerskolen blev til Steinerbladet, da de norske og de danske steinerdagtilbud indgik i samarbejde med tidsskriftet, og og tidsskriftet voksede til også at omfatte de første 7 år af barnelivet.
Tidsskriftet udgives af Steinerskolerne i Danmark  og Steinerskoleforbundet i Norge og indeholder artikler på både dansk og norsk.

Steinerbladets rødder går tilbage til det pædagogiske tidsskrift Mennesket, der fra 1938 blev udgivet af det antroposofiske miljø i Bergen, og tidsskriftet Ny skole, der fra 1952 blev udgivet af Steinerskolen i Oslo. I 1965 skiftede Ny skole navn til Steinerskolen og målet var, med Jens Bjørneboe som redaktør, at gøre grundlaget for pædagogikken alment tilgængelig og aktivt at bidrage til tidens pædagogiske diskussion.

I 1977 blev Mennesket lagt sammen med Steinerskolen, og i 2002 gik de danske Steinerskoler ind i samarbejdet om at skabe et fælles pædagogisk tidsskrift.

Praktisk

Deadlines og temaer 2024

1/24 Relation – 4. januar 
2/24 Norden – 10. marts 
3/24 Sammenhæng – 5. august 
4/24 Idé – 7. oktober

Bliv skribent eller giv os en god ide
Er du god til at skrive, eller har du en ide til en artikel, som du mener, ville passe godt til tidsskriftet, så kontakt den danske eller norske redaktør; vi glæder os altid over indspark fra vores læsere. Vi arbejder tæt sammen for at skabe et sammenhængende tidsskrift, hvor hver udgave sætter et særligt tema i fokus; derfor kan det godt betale sig at tage en snak med en af os, inden du fatter pennen. Vi giver også gerne en hjælpende hånd under skrivningen, så send gerne disposition eller udkast.

Når du sender en artikel:

 • Indsendte artikler må maks. være på 7.000 tegn (inkl. mellemrum).
 • Tekster indsendes til redaktionen i et kendt word- eller odt-format.
 • Alle artikler illustreres; send fotos eller andet billedmateriale med.
 • Illustrationer og tabeller indsendes separat, det markeres i teksten, hvor de ønskes anvendt.
 • Husk forfatternavn og kontaktoplysninger.
 • Skriv kort hvad din baggrund er: uddannelse/stilling/tilknytning til institution e.l.
 • Medsend portræt.
 • Overhold deadline.

Når du skriver:

 • Hold målgruppen for øje.
 • Hold fokus på det centrale budskab.
 • Væk læserens nysgerrighed.
 • Forklar fagord og interne begreber.
 • Undgå lange sætninger.

Husk: Du kan altid få hjælp af redaktørerne!Rettigheder

 • Artikler publiceret i tidsskriftet Steinerbladet arkiveres og offentliggøres i tidsskriftets webbaserede artikelsamling et år efter den trykte udgivelse. Udvalgte artikler vil ved udgivelsen blive gjort tilgængelige via tidsskriftets hjemmeside, ligesom Steinerskoler og andre samarbejdspartnere, på forespørgsel og med kildeangivelse, har mulighed for at lægge enkelte ønskede artikler ud på egne hjemmesider. Bidragsydere, der ikke ønsker deres artikler offentliggjort på denne måde, skal selv meddele det til redaktionen.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indsendte artikler, den endelige artikel vil blive forelagt skribenten.

Annoncer i tidsskriftet

Vi har plads til et mindre antal annoncer i hvert nummer. Stillingsopslag, annoncering af kurser/konferencer og virksomhedsannoncer kan sendes til tidsadm@steinerskolen.no . Vore annoncepriser pr. side er: 1/1 5000 NOK, 1/2 2500 NOK, 1/4 1250 NOK. Det er mulig at få rabat ved køb af flere annoncer. Deadline er den samme som for artikler.